Medicinski alkohol - Biro Servis - servis štampača, Riso mašina i brojača novca