Gain Super Power BTE 2&3 zaušni slušni aparati za najteža oštećenja sluha

0

Tehnološki nivoi: SREDNJI & VIŠI

Gain Super Power BTE 2&3 su zaušni slušni aparati za najteža oštećenja sluha, pa čak i ako postoje samo mali ostatci sluha, ovi aparati pomažu da se čuje zvuk i olakšavaju komunikaciju osobama koje imaju ovakva oštećenja sluha. Koriste bateriju broj 675 koja obezbeđuje dovoljno snage i optimalnu dužinu trajanja. Zavisno od ostataka sluha na visokim frekvencijama, preporučuje se varijanta 2 ili 3. Podrazumeva se korišćenje silikonskih (mekih) individualnih umetaka. A sistem kalibracije obezbeđuje stabilan i komforan zvuk i pri najvećim pojačanjima koji se mogu dobiti preko slušnih aparata.

Veličina baterije: 675

Osnovne tehnološke karakteristike (svojstva) ovih modela po tehnološkim nivoima (2 & 3) (broj u zagradi iza svojstva pokazuje od kog tehnološkog nivoa je dostupno to svojsto, a sledeći nivo ga podrazumevano sadrži) su:

Tehnologija preklapanja frekvetnih kanala (2)
Adaptivna redukcija buke (2)
Kalibracija za podešavanje Sistema za sprečavanje pištanja ili zujanja aparata (2)
Redukcija mikrofonske buke (2)
Premeštanje frekvencija (3)
Auto telefon (2)
Nano zaštita (2)
Usmerenje fokusirano na govor (3)

Kategorija: Medicinska pomagala Kragujevac
Podkategorija: Slusni aparati Kragujevac
Objavljeno: 05.10.2020.
Ažurirano: 18.07.2020.
# ID Oglasa: 037934
Website: audia.rs