Metva iz Valva je kompanija čija je primarna delatnost organizovano sakupljanje, razvrstavanje i primarnu preradu sekundarnih sirovina. Potpuno smo tehnološki, kadrovski i logistički opremljeni za rad. Naši dobavljači su brojni proizvođači...
Pročitaj više

Pre 1 d poslednji put pozvana firma

Repol reciklaža iz Valjeva je kompanija čija je primarna delatnost irma za zbrinjavanje i tretman neopasnog, čistog polimernog, otpada koji se generiše u industriji. Taj otpad se može definisati kao ambalažni i to je onaj koji nastaje kod ...
Pročitaj više

Reciklaža Bio brik iz Valjeva je kompanija koja se bavi prikupljanjem, razvrstavanjem i ponovnom preradom sekundarnih sirovina. Sa nama možete biti sigurni da će otpad biti recikliran na pravilan način, uz poštovanje svih ekoloških propisa...
Pročitaj više

Povratak na stranicu čija je osnovna delatnost
Industrija Reciklaža plastike