Cenovnik - Duka Dent orto centar

Cenovnik usluga
1. ORTOPANTOMOGRAM DIGITALNI na filmu ili na CD-u
1.500 din
2. ORTOPANTOMOGRAM DI`GITALNI na filmu i na CD-u
1.740 din
3. TOMOGRAFIJA VILICE , sa analizom u odabranoj regiji
2 280 din
4. DENTALNI RADIOGRAM
500 din
5. TELERADIOGRAM DIGITALNI na filmu ili na CD-u
1.500 din
6. TELERADIOGRAM DIGITALNI na filmu i na CD-u
1.740 din
7. ANALIZA TELERADIOGRAMA
720 din
8. SPECIJALNI ORTOPANTOMOGRAMI - DIGITALNI: TM zgloba, paranazalne šušljine, redukovano zračno polje za decu
1.500 din
9. SKANOGRAM u jednoj regiji
1.500 din
10. KOPIJA RADIOGRAMA
720 din
11. TOMOGRAGIJA VILICE , bez analize
1.560 din
12. DOPLATA ZA SNIMAK I NA CD-U
240 din
13. 3D Malo vidno polje 6x4cm
3.360 din
14. 3D Srednje vidno polje 6x8cm
4.200 din
15. 3D Srednje vidno polje 11x4cm
4.800 din
16. 3D Mini doza 6x4cm, predeo jednog zuba
1.680 din
17. 3D Mini doza 6x8cm, predeo do 4 zuba
2.100 din
18. 3D Mini doza 11x4cm, predeo više zuba
2.400 din
19. 3D Dodatna usluga (dijagnostika, implant planiranje, itd…)
1.200 din
20. 3D Gornje i donje vilice
5.400 din5.000 din
21. 3D Gornje vilice i sinusa
4.200 din
22. 3D Sinusi i nosna duplja
4.200 din

HVALA NA UKAZANOM POVERENJU !