O nama - AMOR FATI PSIHOLOŠKO SAVETOVALIŠTE


Amor Fati psihološko savetovalište pruža širok dijapazon usluga iz oblasti psihoterapije sa ciljem da pomogne svojim klijentima da se osposobe za samostalno rešavanje problema. Osnovni pristup koji se upotrebljava u radu psihološkog savetovališta zasniva se na REBT terapijskom pravcu.

REBT (Racionalno emotivno bihejvioralna terapija) nastala je tokom 50-ih godina 20. veka, a njen osnivač je Albert Ellis, klinički psiholog iz Njujorka. Ovaj psihoterapijski pravac zasniva se na tvrdnji grčkog filozofa Epikteta da “ljudi nisu uznemireni događajima samima po sebi, već svojim viđenjem tih događaja”.

Uspostavljanjem saradničkog odnosa, u kojem klijent ima aktivnu ulogu, rešavaju se emocionalni problemi. REBT terapija kombinuje brojne kognitivne, emotivne i bihejvioralne tehnike. Kroz saradnju terapeuta i klijenta na seansama zajednički se otkriva način razmišljanja koji osobu uvodi u disfunkcionalna osećanja i neadekvatna ponašanja.

Nakon toga, iracionalna uverenja zamenjujemo racionalnim, što osobu uvodi u funkcionalna osećanja i adekvatno ponašanje. Promena načina razmišljanja doprinosi da se klijent oslobodi psihičke patnje koja ga sprečava da adekvatno funkcioniše i ostvari svoje životne ciljeve.

Kako bi terapija dala uspešne rezultate neophodno je uspostaviti saradnički odnos između terapeuta i klijenta zasnovan na maksimalnom poverenju i bezuslovnom prihvatanju. Pre samog početka terapije vrši se procena klijenta, a zatim se na osnovu iznetih problema određuju ciljevi i dogovara dalji tok terapije sa klijentom. Seanse se odvijaju jednom nedeljno, u trajanju od 50 minuta do sat vremena.

U radu se najčešće susrećemo sa sledećim problemima:

 • - depresivna stanja
 • - anksioznost
 • - napadi panike
 • - poremećaji kontrole impulsa
 • - seksualne disfunkcije
 • - stanja akutnog i hroničnog stresa
 • - problemi u porodičnim i partnerskim odnosima
 • - poremećaji ponašanja dece i adolescenata
 • - problemi sa učenjem i dnevnom organizacijom aktivnosti
 • - neprilagođenost na hronične zdravstvene probleme
 • - teškoće u komunikaciji
 • - problemi u sferi ličnih interesovanja, životnih ciljeva, samoprihvatanja i samovrednovanja, frustracione tolerancije

Za pomoć nam se možete obratiti ukoliko:
-imate teškoću da osećate radost već neko duže vreme, neprestano ste umorni, imate nesanicu ili ste stalno loše raspoloženi, nedostatak volje i motivacije, osećate se bespomoćno ili beznadežno, depresivno;
-osećate strah, anksioznost, tenziju, uznemirenost, zabrinutost, potištenost, nezadovoljstvo i neadekvatnost, imate negativne misli, mišićnu napetost, glavobolju, napetost u stomaku, teškoće u disanju, napetost u grudima itd. (a da to nije vezano za neku dijagnostikovanu, jasno definisanu somatsku bolest);
- imate napade panike;
-nesigurni ste u sebe, nemate samopouzdanja, doživljavate intenzivnu tremu u situacijama izlaganja;

-imate problem u komunikaciji sa drugima - osećate da Vas ljudi ne razumeju ili Vi ne razumete njih, često osećate bes, imate konflikt sa bračnim partnerom, decom, roditeljima, na poslu... osećate da gubite kontrolu;

-nalazite se u nekoj aktuelnoj krizi (zlostavljanje, bolest, smrt, razvod...);

-izloženi ste stresu, a želite da umanjite njegov uticaj na organizam i naučite da ga neutrališete; imate probleme u prepoznavanju i izražavanju osećanja;

-imate problem sa koncentracijom, problem da zadržite tok misli ili da budete produktivni, imate zastoj i krize u učenju, kao i krize u profesionalnom razvoju;

-harmonija u Vašoj porodici ili partnerskoj vezi je poremećena, imate problema u ljubavnom i seksualnom životu;

-zavisni ste od droge, alkohola, cigareta, kocke, kompjutera;

-Vaše dete ima strahove, tikove, muca, ima probleme sa noćnim mokrenjem, košmarnim snovima, agresivnošću, ishranom, problem sa koncentracijom;

-želite da se na poseban način brinete o sebi i svom mentalnom zdravlju, da bolje upoznate sebe i druge, da poboljšate kvalitet svog života, da razvijete svoju autentičnost, spontanost i kreativnost, da brže učite, bolje napredujete u profesionalnoj karijeri, sportu, da budete uspešniji u ulozi roditelja i životu uopšte;

-želite psihodijagnostiku Vaše ličnosti: procena intelektualne sposobnosti, procena strukture ličnosti, profil ličnosti

Vrste usluga koje možete dobiti u okviru našeg savetovališta:

 • - Individualna psihoterapija
 • - Psihološko savetovanje
 • - Bračna i psihoterapija parova
 • - Dečija psihoterapija
 • - Psihološka procena dece
 • - Psihološka procena odraslih
 • - Psihološko testiranje
 • - On-line savetovanje i terapija
 • - Kućna psihoterapija
 • - Coaching
 • - Profesionalna orijentacija
 • - Savetovanje u vezi sa učenjem
 • - Individualno savetovanje
 • - Savetodavni rad sa decom i adolescentima
 • - Porodično savetovanje


Radno vreme:
Ponedeljak – petak od 10-21h
Subota od 11-17h
Nedelja neradna

Psihološko savetovalište Amor Fati Pančevo

Povratak na stranicu čija je osnovna delatnost
ZDRAVSTVO Psihološka savetovališta
Osnovni proizvodi/usluge za firmu Amor Fati psihološko savetovalište
 • Amor Fati psihološko savetovalište,
 • Amor Fati Pančevo,
 • Amor Fati ordinacija,
 • psihološko savetovalište u Pančevu,
 • Amor Fati psihološko savetovalište radno vreme