Dodaj firmu

A2 arhitektonsko projektni biro

Projektni biro A2 iz Beograda, sa više od 30 godina iskustva, bavi se izradom kompletne dokumentacije u procesu legalizacije, kao i prilikom dobijanja građevinske dozvole. Takođe, nudimo usluge projektovanja enterijera Vašeg prostora, sa 2D ...
Pročitaj više

Lijačka 15v
Voždovac, Beograd

Kako se radi projektovanje stambenih zgrada? Svi znamo šta je to stambena zgrada, ali hajde da se pozabavimo pravnom terminologijom. Izgradnja stambenih zgrada vrši se u sa Zakonom o planiranju i izgradnji, korišćenje u skladu sa Zakonom o stanovanju, a održavanje u skladu sa Zakonom o održavanju stambenih zgrada.

Arhitektonskim rečnikom kazano, stambena zgrada je građevina; stvarnopravno zgrada je objekat ili složena stvar; sociološki zgrada je skup ili grupa, kolektiv ljudi po pravilu slučajno nastanjenih sa otvorenom lepezom osobina i navika, različitog obrazovanja, socijalnom i starosnom strukturom itd. 

Kada govorimo u smislu stambenih propisa, zgradu možemo definisati kao objekat namenjen stanovanju. Održavanjem stambene zgrade, a u smislu tekućih i investicionih ulaganja vlasnika stanova zgrade, postiže se veća tržišna vrednost pojedinačnih stanova, te poboljšanje životnih uslova i kulture stanovanja.

Drugim rečima kazano, veća je vrednost naših stanova uz produženi vek trajanja stambene zgrade.

Projektovanje stambenih zgrada po pravilu radi tim stručnih lica i profesionalaca, arhitekata, građevinskih inženjera, projektanata i sl.

Izrada projekta zgrade

Najpre ćemo razjasniti šta podrazumeva samo projektovanje stambene zgrade. 

Prvo, potrebno je da se ideja pretvori u idejno rešenje, odnosno gotov projekat. Kao što smo napomenuli, samo projektovanje zgrade se izvodi uz saradnju arhitekata i inženjera, kao što su mašinski, građevinski, elektrotehnički.

Samo projektovanje stambene zgrade podrazumeva prikaz svih prostorija u zgradi kao i pratećih objekata. 

Faze projektovanja stambene zgrade:

To su:

- nacrt urbanističkog projekta;

- crtež arhitektonskog rešenja;

- skica glavnog projekta;

- skica izvedenog stanja.

Glavnim projektom se mora detaljno opisati svaki aspekt građenja, i to na takav način da se svaki pojedinačni element stambene zgrade jasno definiše kroz tehničke opise i detaljnu grafičku dokumentaciju.

Legalizacija stambenih zgrada

Prema novom Zakonu o ozakonjivanju, sve stambene zgrade, moraju biti legalizovane. Legalizovani stanovi imaju prilično već tržišnu vrednost, kao što smo naveli u tekstu iznad. 

Da bi se izvršila legalizacija stambene zgrade, potrebno je pored samog projekta, dostaviti i snimak zgrade sa specifikacijom posebnih delova. Zatim, nadležni organ će doneti rešenje kojim se legalizuje stambena zgrada.

Projektovanje stambenih zgrada – cena:

Idejno rešenje, za prostore veće od 1000 m2, cena u proseku je 2 evra po kvadratnom metru.

Idejni projekat, za zgrade sa prostorom većim od 1000 kvadratnih metara, prosečna cena je takođe 2 evra po kvadratu.

Projekat za građevinsku dozvolu, za zgrade preko 1000 m2,  prosečna cena po jednom metru kvadratnom je 4, 5 evra. 

Predračun građevinskih radova, za površinu objekta veću od 300 m2, cena je u proseku 100 evra. 

*Cene su informativnog karaktera, za sve precizne informacije, predlažemo da kontaktirate firme ispod teksta.

Pitaj sve firme
Idi na vrh strane