Dodaj firmu

Panurbis projektni biro

Panurbis d.o.o. - biro za prostorno planiranje, izrada projekata parcelacije i urbanističkih projekata, izrada tehničke dokumentacije za sve vrste objekata visokogradnje. Arhitektura i urbanizam
Pročitaj više

Maksima Gorkog 5
Pančevo

Projektna dokumentacija, sta je to? Mnoge građane zanima ova tema, pa ćemo pokušati da je bar malo približimo i pojasnimo. Naime, građevinska dozvola, novom izmenom Zakona o planiranju i izgradnji, prestaje da važi ukoliko u roku od pet godina ne bude bila izdata upotrebna dozvola za taj objekat.

Ono što je poenta ove izmene zakona jeste da se svi započeti objekti što brže završe te upišu u evidenciju nepokretnosti. Kada govorimo o potrebama investicionog i tehničkog održavanja, dovoljno je dostaviti dokaz o imovini, popis radova i tehnički opis. 

Izrada projektne dokumentacije 

Spomenućemo pored projektne dokumentacije, idejnu skicu, idejni i glavni projekat. 

Sam proces projektovanja sastoji se iz nekoliko operacija kao što su idejno rešenje ili idejna skica, zatim situacioni plan i idejni projekat, potom glavni projekat, te izvođački projekat i poslednja faza je izrada projekta izvedenog objekta.

Projektna dokumentacija i tehnička dokumentacija – potrebna dokumenta

Krenućemo redom, da biste znali šta vas sve očekuje.

Lokacijski uslovi

Zahtev za izdavanje lokacijske dozvole; izvod iz katastra podzemnih instalacija; dokaz o vlasništvu; kopija plana; uslovi za priključak na infrastrukturu; PTT; JP Vodovod i kanalizacija; JP Elektrodistribucija; JP Energo gas.

Građevinska dozvola

Zahtev za izdavanje građevinske dozvole; glavni projekti u tri primerka; Izveštaj o izvršenoj tehničkoj kontroli Glavnih projekata; dokaz o pravu svojine; saglasnosti stanara, suvlasnika ili suseda objekta; Ugovor o radovima sa predsednikom Skupštine stanara; Ugovor o uređivanju građevinskog zemljišta; plaćena taksa.

Prijava radova

Ona se podnosi organu koji je izdao građevinsku dozvolu, kao i nadležnom građevinskom inspektoru. Prijava radova mora da sadrži početak i rok završetka gradnje.

Izvođenje radova

Geodetski snimak temelja; potvrda o usaglašenim temeljima sa glavnim projektom.

Upotrebna dozvola i tehnički pregled

Zahtev za izdavanje upotrebne dozvole; kopija građevinske dozvole; kopija plana sa ucrtanim objektom; glavni projekat ili projekat izvedenog objekta; tehnička kontrola projekta izvedenog objekta; potvrda o usaglašenim temeljima sa glavnim projektom; potvrda o snimljenim dimnjacima; potvrda o Izmirenju obaveze za kontejnere; Atesna dokumentacija i Građevinski dnevnik; tehnički pregledi zapisnika o tehničkom pregledu; naknada za izvršeni tehnički pregled.

Uknjižba izvedenog objekta

Zahtev za uknjižbu objekta; građevinska dozvola; lokacijska dozvola; upotrebna dozvola.

Uknjižba stana

Zahtev za upis stana; overen ugovor u sudu o kupoprodaji; Potvrda Uprave prihoda da je plaćen porez na prenos prava; situacioni plan stana; uslovi za priključak na infrastrukturu; PTT; JP Vodovod i kanalizacija; JP Elektrodistribucija; JP Energo Gas. 

Projektna dokumentacija - Cost benefit analiza

Kada govorimo o projektnoj dokumentaciji, a u njenom sklopu o  situacionom planu i idejnom projektu, potrebno je priložiti uz zahtev:

- kopiju plana katastarske parcele; izvod iz katastra podzemnih instalacija; dokaz o pravu svojine kao i dokaz o uplaćenoj taksi.

Svaki Idejni projekat obavezno mora da sadrži: situacioni plan; crteže koji određuju objekat u prostoru; namenu objekta, tehnički opis i planiranu investicionu vrednost objekta; statičku analizu glavnih nosača – noseće konstrukcije; analizu instalacija.

Glavni projekat sadrži: opštu dokumentaciju; arhitektonski projekat; projekat konstrukcija, tehnički izveštaj, statički proračun; projekat vodovoda i kanalizacije; projekat elektroinstalacija.

Zahtev za lokacijske uslove, trebalo bi da uz sebe sadrži: izvod iz zemljišne knjige; kopiju plana; katastarsko-topografski plan; situacioni plan i idejni projekat sa pratećim tehničkim opisom.

Obaveza je da Glavni projekat odnesete projektnom birou koji će izvršiti tehničku kontrolu objekta i o tome dati Izveštaj na kome treba da piše da se projekat prihvata. Zatim se dobija Dokaz o uređenju odnosa i to u Fondu za građevinsko zemljište. 

Dalje, potrebno je angažovati geometra da izvrši obeležavanje objekta.

Po završenoj gradnji od Opštine se zahteva da se oformi komisija za prijem i da se izvrši tehnički pregled objekta, pa da se izda upotrebna dozvola. Pošto dobijete ovu dozvolu, potrebno je da u Katastru nepokretnosti istu priložite kako bi se vaš objekat ucrtao.

U ovom tekstu pokušali smo da objasnimo proces izrade projekta, potrebnu dokumentaciju, kao i proces izgradnje. 

Cena izrade projektne dokumentacije:

Idejni projekat, cena izrade od 6 do 8 evra po metru kvadratnom. 

Glavni projekat, izrada od 8 do 12 evra po kvadratu.

Gotovi projekti, mogu se pronaći po ceni od 50 evra. 

Cene zavise od površine vaše nekretnine, odnosno objekta. 

*Cene su informativnog karaktera, za sve precizne informacije, predlažemo da kontaktirate firme ispod teksta.

Pitaj sve firme
Idi na vrh strane