Koja je nadležnost skupštine stanara zgrade

Koja je nadležnost skupštine stanara zgrade

Koja je nadležnost skupštine stanara zgrade?

S obzirom na to da je u trenutno važećem zakonu o stanovanju i održavanju zgrada navedeno da svaka stambena zajednica mora imati i zakonom propisane organe, to je potrebno na vreme informisati se i o tome koja je nadležnost skupštine stanara zgrade.

U članu broj 40 pomenutog zakona je navedeno da postoje obavezni organi stambene zajednice, a da su to skupština stambene zajednice na prvom mestu, a zatim i upravnik.

Koja je nadležnost skupštine stanara zgrade?

Jedan od obaveznih organa svake stambene zajednice jeste i skupština.

Svaka stambena jedinica najpre ima obavezu da stekne status pravnog lica, a u skladu sa odredbama trenutno važećeg zakona o stanovanju i održavanju zgrada. Najdalje 60 dana od datuma, kada je stambena zajednica zvanično stekla svojstvo pravnog lica, ima obavezu da održi prvu sednicu skupštine stambene zajednice.

U već pomenutom članu broj 40 konkretnog zakona je navedeno da se na prvoj sednici skupštine stambene zajednice mora odabrati upravnik. A u zavisnosti od dogovora svih članova skupštine, odnosno vlasnika svih stambenih jedinica u konkretnoj zgradi zavisi da li će biti angažovan profesionalni upravnik ili će te poslove obavljati jedan od članova skupštine stambene zajednice, to jest vlasnik jedne od stambenih jedinica u okviru te zgrade.

Obavezu da sazove prvu sednicu skupštine stambene zajednice ima ono lice, koje je sve do momenta kada je trenutno važeći zakon o stanovanju i održavanju zgrada stupio na snagu obavljalo funkciju upravljanja tom stambenom zajednicom. U slučaju da u određenoj stambenoj zajednici nije postojalo takvo lice, apsolutno bilo koji vlasnik takozvanog posebnog dela zgrade ima obavezu da zvanično sazove prvu sednicu skupštine stambene zajednice.

Skupština stambene zajednice, a prema navodima člana broj 40 pomenutog zakona, ima pravo da formira kako odbor, tako isto i komisiju ili bilo koje drugo telo, ako je to neophodno i ako će tako biti unapređen kvalitet života u konkretnoj stambenoj zajednici, a sve uz maksimalno poštovanje odredbi aktuelnog zakona. Sastav bilo kog odbora, odnosno komisije ili nekog drugog tela, kao i način rada, te zadaci i sve ostale smernice će biti određene zvaničnom odlukom skupštine.

Preciznije, vlasnici svih stambenih jedinica u okviru određene zgrade se nalaze u sastavu skupštine stambene zajednice, pa oni odlučuju i o svemu što je neophodno za njeno nesmetano funkcionisanje.

Naravno da svaka stambena zajednica ima pravo da angažuje eksterno osobu, koja će upravljati zgradom. Profesionalni upravnik zgrade će biti u obavezi da najpre podnese zvaničnu prijavu nadležnim organima, kako bi bio izvršen upis stambene zajednice u zvaničan registar, te se podrazumeva i da će zahtevati promenu, odnosno upis upravnika, ali i promenu bilo kojih drugih podataka kada je potrebno.

Svaka stambena zajednica, odnosno skupština stambene zajednice ima pravo da čak i ako angažuje profesionalnog upravnika zgrada, zaduži jedno lice ili više njih, kako bi posredovali u svim onim poslovima, koji se organizuju između profesionalnog upravnika, sa jedne strane i celokupne stambene zajednice, sa druge.

Firme povezane sa tekstom

Profesionalni upravnik Milovan Randjelović


Beograd

Profesionalni upravnik Milovan Ranđelović je tu kako bi Vam pomogao oko osnivanja i registracije stambenih zajednica, otvaranja tekućeg računa u banci, organizovanja skupštine stanara i korišćenja finansijskih sredstava stambene zajednice
Pročitaj više

La Presidenta Profesionalni upravnik

Španskih boraca 24v
Beograd

Profesionalni upravnik La Presidenta Beograd bavi se uslugom profesionalnog upravljanja čitavih kompleksa zgrada koji postaju dominantni u građevinarstvu.
Pročitaj više