Kako postati profesionalni upravnik?

Kako postati profesionalni upravnik?

Kako postati profesionalni upravnik?

Jedno od novih zanimanja je svakako i profesionalni upravnik. A na osnovu Zakona o stanovanju i održavanju zgrada Republike Srbije ja tačno navedeno na koji način svako ko je zainteresovan može da postane profesionalni upravnik.

U pitanju je lice koje je zaduženo za zastupanje određene stambene zajednice i njeno predstavljanje. Sem toga, profesionalni upravnik ima i mnoge druge obaveze, a koje su precizno navedene u članu 50. pomenutog zakona.

Kako postati profesionalni upravnik?

Da bi svako punoletno lice, koje je državljanin Republike Srbije, moglo da postane profesionalni upravnik mora nadležnima da dostavi dokaz o prethodno stečenim kvalifikacijama. Neophodno je da poseduje diplomu završene srednje škole, koja mora trajati četiri godine.

Posle toga je potrebno da pristupi prijavi ispita za profesionalnog upravnika, te da ga položi. Privredna komora Srbije je zadužena za polaganje zvaničnog ispita za profesionalnog upravnika. Tom prilikom će stručnjaci utvrditi i prava i obaveze profesionalnog upravnika, ali će uputiti zainteresovane i u sve one norme etičkog ponašanja, kojih se moraju u praksi pridržavati.

Nakon što položi ispit za profesionalnog upravnika, svaki kandidat je u obavezi i da stečenu licencu zvanično upiše u Registar. U pitanju je Registar profesionalnih upravnika, za čije vođenje je zadužena Privredna komora Srbije.

Opštim aktom Privredne komore Srbije je tačno određeno na koji način bi trebalo profesionalni upravnik da obavlja sve poslove, koji su propisani Zakonom o stanovanju i održavanju zgrada.

Pored osnovnih podataka o svakome, ko je stekao licencu za profesionalnog upravnika, zvaničan Registar Privredne komore Srbije sadrži i podatke o svim ugovorima, koje je to lice potpisalo sa stambenim jedinicama. A osim onih ugovora koji su u datom momentu aktivni, navedeni Registar poseduje i informacije o isteklim i raskinutim ugovorima.

Nadležno ministarstvo je dala dozvolu najpre Privrednoj komori Srbije, a zatim i drugim pravnim licima da vrše obuku za polaganje ispita za profesionalnog upravnika.

Kada se profesionalni upravnik briše iz Registra?

Postoji četiri razloga, koja mogu da dovedu do brisanja lica iz Registra profesionalnih upravnika.

Prema članu 52. Zakona o stanovanju i održavanju zgrada, profesionalni upravnik će biti obrisan iz zvaničnog Registra na lični zahtev i u slučaju oduzimanja licence, a usled povreda pomenutog zakona.

Takođe, u slučaju smrti i ukoliko neko ne zahteva obnavljanje stečene licence, nakon 10 godina, koliko je propisano ovim Zakonom, on će biti obrisan iz zvaničnog Registra.

Idi na vrh strane