Fakultet za strane jezike

Fakultet za strane jezike je visokoškolska ustanova u sastavu Alfa Univerziteta, nalazi se u ulici Palmira Toljatija 3, na Novom Beogradu.
Pročitaj više

Fakultet za ekonomiju i političke nauke

Fakultet za ekonomiju i političke nauke je visokoškolska ustanova u sastavu Alfa Univerziteta, nalazi se u ulici Palmira Toljatija 3, na Novom Beogradu.
Pročitaj više

Fakultet za matematiku i računarske nauke

Fakultet za matematiku i računarske nauke je visokoškolska ustanova u sastavu Alfa Univerziteta, nalazi se u ulici Palmira Toljatija 3, na Novom Beogradu.
Pročitaj više

Fakultet informacionih tehnologija Alfa

Fakultet informacionih tehnologija je visokoškolska ustanova u sastavu Alfa Univerziteta, nalazi se u ulici Palmira Toljatija 3, na Novom Beogradu.
Pročitaj više

Vaša firma se ne nalazi ovde?
Zakupite neki od paketa - isplatiće Vam se
Dodaj firmu
Postavi pitanje svim firmama
iz kategorije Privatni fakulteti
Pitaj firme

Fakultet za menadžment u sportu

Fakultet za menadžment u sportu je visokoškolska ustanova u sastavu Alfa Univerziteta, nalazi se u ulici Palmira Toljatija 3, na Novom Beogradu.

Fakultet za finansije, bankarsvo i reviziju

Fakultet za finansije, bankarsvo i reviziju je visokoškolska ustanova u sastavu Alfa Univerziteta, nalazi se u ulici Palmira Toljatija 3, na Novom Beogradu.

Fakultet za umetnost i dizajn

Fakultet za umetnost i dizajn privatna visokoškolska ustanova koja radi u sastavu Univerziteta Megatrend. Nalazimo se u Bulevaru Umetnosti 29, na Novom Beogradu.

Fakultet za pravo, javnu upravu i bezbednost

Fakultet za pravo, javnu upravu i bezbednost privatna visokoškolska ustanova koja radi u sastavu Univerziteta Megatrend. Nalazimo se u Bulevaru Umetnosti 29, na Novom Beogradu.

Fakultet za civilno vazduhoplovstvo

Fakultet za civilno vazduhoplovstvo privatna visokoškolska ustanova koja radi u sastavu Univerziteta Megatrend. Nalazimo se u ulici Goce Delčeva 8, na Novom Beogradu.

Fakultet za kompjuterske nauke

Fakultet za kompjuterske nauke privatna visokoškolska ustanova koja radi u sastavu Univerziteta Megatrend. Nalazimo se u Bulevaru Umetnosti 29, na Novom Beogradu.

Fakultet za kulturu i medije

Fakultet za kulturu i medije privatna visokoškolska ustanova koja radi u sastavu Univerziteta Megatrend. Nalazimo se u ulici Goce Delčeva 8, na Novom Beogradu.

Fakultet za međunarodnu ekonomiju

Fakulteta za međunarodnu ekonomiju privatna visokoškolska ustanova koja radi u sastavu Univerziteta Megatrend. Nalazimo se u Bulevaru Umetnosti 29, na Novom Beogradu.

Fakultet za poslovne studije

Fakultet za poslovne studije privatna visokoškolska ustanova koja radi u sastavu Univerziteta Megatrend. Nalazimo se u ulici Goce Delčeva 8, na Novom Beogradu.

Fakultet za ekonomiju, finansije i administraciju FEFA

Fakultet za ekonomiju, finansije i administraciju FEFA nalazi se u Bulevaru Zorana Đinđića 44. Naša misija je promocija modernog obrazovanja.

Fakultet za poslovne studije i pravo

Fakultet za poslovne studije i pravo nalazi se na adresi Staro sajmište 29, na Novom Beogradu. Svi studijski programi koncipirani su u skladu sa Bolonjskom deklaracijom.

Fakultet za strateški i operativni menadžment

Fakultet za strateški i operativni menadžment nalazi se na Starom sajmištu broj 29, na Novom Beogradu. Fakultet pripada univerzitetu Union “Nikola Tesla”.

Fakultet za sport

Fakultet za sport nalazi se u ulici Đorđa Stanojevića 14, na Novom Beogradu. Visokoškolska ustanova u sklopu Univerzitet Union – Nikola Tesla.

Pravni fakultet

Pravni fakultet visokoškolska ustanova u sastavu Univerziteta Union, nalazi se na Novom Beogradu u ulici Goce Delčeva 36. Naša osnovna delatnost je obrazovanje studenata u oblasti pravnih nauka.

London School of Commerce

London School of Commerce nalazi se u ulici Španskih boraca 3, na Novom Beogradu. Naša škola je visoko edukativna ustanova i član je grupe koledža London School of Commerce.

Fakultet filoloških nauka

Fakultet filoloških nauka je sastavni deo Panevropskog univerziteta Apeiron. Nalazi se u ulici Palmira Toljatija br. 5, TC Stari Merkator, na Novom Beograd.

Fakultet informacionih tehnologija

Fakultet informacionih tehnologija je sastavni deo Panevropskog univerziteta Apeiron. Nalazi se u ulici Palmira Toljatija br. 5, TC Stari Merkator, na Novom Beograd.

Fakultet poslovne ekonomije

Fakultet poslovne ekonomije je sastavni deo Panevropskog univerziteta Apeiron. Nalazi se u ulici Palmira Toljatija br. 5, TC Stari Merkator, na Novom Beograd.

Fakultet pravnih nauka

Fakultet pravnih nauka je sastavni deo Panevropskog univerziteta Apeiron. Nalazi se u ulici Palmira Toljatija br. 5, TC Stari Merkator, na Novom Beograd.

Fakultet zdravstvenih nauka

Fakultet zdravstvenih nauka je sastavni deo Panevropskog univerziteta Apeiron. Nalazi se u ulici Palmira Toljatija br. 5, TC Stari Merkator, na Novom Beograd.

Fakultet sportskih nauka

Fakultet sportskih nauka je sastavni deo Panevropskog univerziteta Apeiron. Nalazi se u ulici Palmira Toljatija br. 5, TC Stari Merkator, na Novom Beograd.

Saobraćajni fakultet

Saobraćajni fakultet je sastavni deo Panevropskog univerziteta Apeiron. Nalazi se u ulici Palmira Toljatija br. 5, TC Stari Merkator, na Novom Beograd.