Visoka poslovna skola strukovnih studija, Cacak

4.0 | 2 ocena
Ulica: Gradski park br. 2
Grad: Beograd
Visoka poslovna skola strukovnih studija, Cacak
Telefon: 011/
www.vpscacak.edu.rs

O nama

Visoka poslovna škola strukovnih studija Čačak

Visoka poslovna škola Čačak je pravni sledbenik Više poslovne škole Čačak koja je osnovana 2005. godine rešenjem ministarstva prosvete i sporta broj 612-00-341/2005-04 od 07.09.2005 kao prva samostalna nedržavna škola akcionarskog karaktera.

Visoka poslovna škola Čačak akreditovana je kao visoka škola strukovnih studija rešenjem Nacionalnog saveta za visoko obrazovanje Ministarstva prosvete i sporta br. 612-00-1178/2006-04 od 09.11.2007. godine.

Škola obrazuje kadrove koji danas čine dominantni deo ekonomije razvijenih zemalja. Tim vrhunskih stručnjaka prenosiće potrebna znanja kroz neposredan rad u malim grupama i uz visoku tehnološku podršku.

Nastavni kadar i programi studija predstavljaju garant za obrazovanje studenata koji se mogu nadati svojoj uspešnoj karijeri. Škola nudi takve obrazovne profile koji će studentima omogućiti lako pronalaženje radnog mesta i visok kvalitet života.

Visoka poslovna škola u Čačku je visoka škola strukovnih studija koja obrazuje kadrove koji danas čine dominantni deo ekonomije razvijenih zemalja. Tim vrhunskih stručnjaka studentima prenosi potrebna znanja kroz neposredan rad u malim grupama i uz visoku tehnološku podršku. Škola ove školske godine upisuje prvu generaciju studenata po akreditovanim studijskim programima. Nastavni kadar i programi studija predstavljaju garant za obrazovanje studenata koji se mogu nadati svojoj uspešnoj karijeri. Škola nudi takve obrazovne profile koji će studentima omogućiti lako pronalaženje radnog mesta i visok kvalitet života.


SAVREMENI KONCEPT NASTAVE

Onovne strukovne studije traju tri (3) godine, a programi studija sačinjenu su po uzoru na savremene koncepte studija, koji podrazumevaju samostalno kreiranje strukture programa u skladu sa trendom visokog obrazovanja u Evropi. Po završenim studijama, student stiče zvanje strukovnog ekonomiste odnosno strukovnog menadžera, zavisno od odabranog studijskog programa. Programi stavljaju znatan akcenat na aktivnu participaciju studenata u nastavnom procesu. Sastavni deo studija su predavanja, seminari, video prezentacije, diskusije, rešavanje zadataka, kolokvijumi, testovi, intervjui i okrugli stolovi. Nastavni proces se karakteriše savremenim metodama koje se ogledaju u:

- radu u malim grupama

- mentorskom radu i uspostavljanju neposrednog kontakta sa profesorima

- analiza slučaja (case study)

- timskom radu uz razvoj interpersonalnih veština

- sticanju praktičnih znanja

- korišćenju savremene tehnologije

Sa zadovoljstvom vas obaveštavamo da je VIŠA POSLOVNA ŠKOLA U ČAČKU DOBILA AKREDITACIJU i time i zvanično postala VISOKA POSLOVNA ŠKOLA, u nastavku možete pogledati deo teksta iz zvaničnog rešenja ministarstva prosvete.

Nacionalni savet za visoko obrazovanje (u daljem tekstu: Nacionalni savet) je na svojoj sednici održanoj 9. novembra 2007. godine doneo sledeće:

REŠENjE

Donosi se odluka o akreditaciji Visoke poslovne škole strukovnih studija sa sedištem u Čačku, Župana Stracimira br. 9.

Donosi se odluka o akreditaciji studijskih programa strukovnih studija:

1) Poslovna ekonomija i preduzetnišvo,

2) Finansijski, bankarski i berzanski menadžment


Na Visokoj poslovnoj školi strukovnih studija iz Čačka, koji se izvodi u obimu od 180 ESPB bodova u trajanju od tri godine u oblastima: Ekonomija i menadžment i biznis (prema Pravilniku o Listi stručnih akademskih i naučnih naziva, „Sl. Glasnik Republike Srbije“ br. 30/07) sa stručnim nazivima: strukovni ekonomista, u diplomi (skraćenica: struk.ek.) odnosno strukovni menadžer, u diplomi (skraćenica: struk.menadž.), za 250 novoupisanih studenata u prvu godinu studija (od toga 150 za program Poslovna ekonomija i preduzetništvo i 100 za program Finansijski, bankarski i berzanski menadžment).

Nastavnici


Prof Avakumović dr Čedomir

Prof Beslać dr Milan

Prof Bračika dr Nikola

Prof Damnjanović dr Predrag

Prof Dinčić dr Miroslav

Prof Djokić dr Aleksandar

Prof Karavidić dr Slavko

Prof Lazarević dr Dragan

Prof Mrdaković-Cvetković dr Ružica

Prof Mrdak dr Gordana

Prof Nešković dr Slobodan

Prof Petković dr Todor

Prof Petrović dr Živorad

Prof Petrović dr Nikola

Prof Radulović dr Zoran

Prof Ristanović dr Vid

Prof Savić dr Jovan

Prof Stanković dr Rade

Prof Vujović dr Slavoljub

Prof Vukosavljević dr Dragoljub

Prof Živadinovć dr Jovan


Predavači

Delić B. Blaga

Galjak mr Ilija

Miletić mr Siniša

Milošević mr Dragan

Milošević mr Milorad

Stefanović mr Ivan

Velimirović mr Dragana

Vojteški-Kljenak mr Dragana

Vuksanović mr Slobodan

Živković mr Dubravko


Saradnici

Bajčetić mr Jovanka

Brajević I. Ivona

Ćuzović mr Djordje

Galjak I. Ana

Gavrilović D. Milan

Ignjatović S. Maja

Knežević mr Vladimir

Korenak V. Boris

Labović mr Dragana

Majstorović M. Katarina

Petrović mr Dragana

Radević mr Bojana

Vukadinović V. Saveta

Studentska služba pruža svojim studentima visok nivo usluga.

U saradnji sa studentima neprekidno usavršava administrativne poslovne procese.

U studentskoj službi možete:

- upisati i overiti semestar

- dobiti informacije u vezi režima studija

- dobiti uverenje o statusu

- dobiti uverenje o položenim ispitima

- podneti i druge molbe

- prijaviti ispit

- poništiti ispit

- dobiti informacije o prelasku sa drugih fakulteta i priznavanju ispita


Za sve informacije možete nam se obratiti na telefon:

032/311-351
011/2764-153

Radno vreme od 13 - 17 h

Usluge

ŠifraUslugaCena
1007Prijava ispita900, 00
1008Overa semestra500, 00
1009Rešenje za priznavanje ispita2.000, 00
1010Prijemni ispit1.000, 00
1011Promena ispitivača2.000, 00
1011Rata za kurs nema čkog jezika5.010, 00
1013Diferencijalni ispit2.000, 00
1014Uverenje o položenim ispitima5.000, 00
1016Diplomski rad10.000, 00
1018Školarina I rata23.000, 00
1019Rata za školarinu - II do VIII rata8.000, 00
1020Obnova godine25.000, 00
1022Školarina cela79.000, 00
1024Promena smera5.000, 00
1025Naknadna prijava ispita1.200, 00
1026Izdavanje diplome5.000, 00
1028Nostrifikacija diplome40.000, 00
1029Uverenje o nastavnom planu i programu6.000, 00
1030Ekvivalencija diplome10.000, 00

10 % popusta za uplatu cele školarine školske 09/10 do 31.10.2009

Poštovane koleginice i kolege,
cilj nam je da sajt razvijamo u pravcu pravog korisničkog servisa studenata, koji ce Vama omogućiti lakše i kvalitenije studiranje. U cilju ostvarenja naših planova, želimo da se i Vi aktivno uključite i svojim sugestijama i predlozima utičete na kvalitet usluga koje sajt pruža.

Sajt je u fazi izrade i neke strane su još u pripremi. Intezivno radimo na izradi navedenih strana. Svaka vaša sugestija i predlog su dobrodošli i biće razmotreni i, ako to dozvoljavaju naše tehničke mogućnosti, realizovani.

Vaše sugestije i predlozi ne moraju biti usmerene samo u pravcu razvoja sajta, već se mogu odnostiti i na bilo koji segment funkcionisanja škole a koji direktno utiče na kvalitet rada i života studenata. Takvi predlozi biće prosledjeni adekvatnim licima koji će te predloge razmotriti i, ukoliko je to moguće, realizovati.

Ostavite komentar
Ocenite firmu

  Iskustva i preporuke posetilaca

  Jovica Vitakic
  02.01.2017 09:08

  Visoka poslovna skola u Cacku je visoka skola strukovnih studija koja obrazuje kadrove koji danas cine dominantni deo ekonomije razvijenih zemalja.Tim vrhunskih strucnjaka studentima prenosi potrebna znanja kroz neposredan rad u malim grupama i uz visoku tehnolosku podrsku.

  Firme u blizini

  Fakultet za gradjevinski menadzment, Cara Dusana 62-64, Beograd, Stari grad, Beograd
  Visan visoka zdravstveno sanitarna škola, Tošin bunar 7a, Beograd, Zemun, Beograd