Visan visoka zdravstveno sanitarna škola

4.3 | 3 ocena
Ulica: Tošin bunar 7a, Beograd
Grad: Beograd
Opština: Zemun
Visan visoka zdravstveno sanitarna škola
Telefon: 011/
www.vzsvisan.com

O nama


OSNOVNI PODACI O ŠKOLI


Visoka zdravstveno-sanitarna škola strukovnih studija “Visan“ u Beogradu je samostalna privatna visokoškolska ustanova koja obavlja vaspitno – obrazovnu i istraživačku delatnost.

Rešenjem Ministarstva prosvete br.612-00-344/2005-04 od 2.7.2006. godine osnovana je Viša zdravstveno sanitarna škola VISAN, kao prva privatna škola koja obrazuje kadrove budućnosti iz oblasti zdravstva i ekologije. Škola je počela da radi sa dva smera, Viši fizioterapeut i Viši sanitarno-ekološki inženjer.

Škola je 2007. godine prerasla u visoku školu strukovnih studija i kao Visoka zdravstveno-sanitarna škola strukovnih studija “Visan“ akreditovana je od strane Komisije za akreditaciju i proveru kvaliteta rešenjem broj 612-00-1170/2006-04 od 6.7.2007. godine za ustanovu i za studijski program „Strukovni sanitarno ekološki inženjer“.

U ponovljenom procesu akreditacije, Komisija za akreditaciju i proveru kvaliteta Republike Srbije rešenjem broj 612-00-00151/2012-04 od 23.04.2012. godine potvrdila je da Visoka zdravstveno – sanitarna škola strukovnih studija „Visan“ ispunjava sve standarde za akreditaciju visokoškolske ustanove i studijskog programa Strukovni sanitarno ekološki inženjer.


AKREDITOVANI STUDIJSKI PROGRAMI OSNOVNIH STRUKOVNIH STUDIJA


Strukovni sanitarno ekološki inženjer
- rešenjem broj 612-00-1170/2006-04 od 6.7.2007. godine
- reakreditovan odlukom broj 612-00-00151/2012-04 od 23.04.2012. godine

Strukovna medicinska sestra
- rešenjem broj 612-00-00135/12/2010-04 od 15.02.2010. godine

Strukovni fizioterapeut
- rešenjem broj 612-00-00135/12/2010-04 od 15.02.2010. godine

AKREDITOVANI STUDIJSKI PROGRAMI SPECIJALISTIČKIH STRUKOVNIH STUDIJA


Specijalista strukovni sanitarno ekološki inženjer
- rešenjem broj 612-00-454/2/2008-04 od 28.08.2008. godine
- reakreditovan Odlukom broj 612-00-00118/2013-04 od 14.06.2013. godine

Specijalista strukovna medicinska sestra-oblast Klnička nega
- rešenjem broj 612-00-00118/AU/2013-04 od 27.09.2013. godine

ZAŠTO STUDIRATI NA VZS „VISAN“?


Zato što su studijski programi koncipirani po ugledu na programe vodećih evropskih škola.

Prostorni i tehnički uslovi za studiranje su takvi da su opremljeni savremenim nastavnim sredstvima koja omogućavaju multimedijalnu prezentaciju.

Zato što su nastavni oblici (predavanja, vežbe, seminari, kolokvijumi, stručna praksa) i proporcija opšte obrazovnih, opšte stručnih i uže stručnih disciplina tako podešeni da omogućavaju formiranje kvalitetnih visoko obrazovnih stručnjaka, koji mogu neposredno po završetku studija da se angažuju za uspešno obavljanje svih vrsta poslova za koje su se školovali.


MEĐUNARODNA SARADNjA


Škola je od januara 2012. član Evropske mreže visokih škola za obrazovanje medicinskih sestara (European Network Module, ENM). Škola kao član ENM ima mogućnosti za uspostavljanje stručne i profesionalne saradnje, razmene studenata, razvijanje novih istraživačkih aktivnosti i stalno ih unapređuje po principima Bolonjskog procesa.

Škola je potpisala ugovore sa više visokoškolskih i zdravstvenih ustanova u cilju uspostavljanja stručne, profesionalne saradnje i razmene studenata, i to:

 • Berner Bildungszentrum Pflege, Švajcarska
 • Inštitut za sanitarno inženirstvo, Ljubljana, Slovenija
 • Visoka šola za zdravstvo Izola, Slovenija
 • Free University Varna Cernorizec Hrabar, Bulgaria
 • Charles Univerzitet, Češka
 • University of Brighton, School of Nursing and Midwifery, Engleska


i drugim institucijama

NASTAVNE BAZE

Za realizaciju praktične nastave i vežbi Škola ima sklopljene ugovore sa:
Dom zdravlja Novi Beograd, Novi Beograd
Kliničko bolnički centar Zemun, Zemun
Vojno-medicinska akademija, Beograd
Institut za rehabilitaciju – radna jedinica SELTERS, Mladenovac
Gradski zavod za javno zdravlje, Beograd
Kuća starijih lica „DR Zagorka Šnajder“ d.o.o., Beograd
Gerontološki centar Beograd, Beograd
JKP „Gradska čistoća“, Beograd
Zavod za javno zdravlje, Sombor
Biohemijska laboratorija 101 Lab, Beograd
Opšta bolnica „Dr Radivoj Simonović“, Sombor
Opšta bolnica Subotica, Subotica
Dom zdravlja „Sveti Đorđe“, Topola
Društvo za sanitarnu i ekološku zaštitu „Visan“, Zemun
Specijalna bolnica za nespecifične plućne bolesti „Sokobanja“, Sokobanja
Ionna d.o.o Centar za fizikalnu medicinu i rehabilitaciju, Beograd
Dom zdravlja „Vračar“, Beograd
Opšta bolnica „Impuls“, Beograd
Dom zdravlja "Dr Ristić", Beograd


OSNOVNE STRUKOVNE STUDIJE
(Prvi stepen visokog obrazovanja)


Traju tri godine (šest semestra) i obezbeđuju ukupno 180 ESPB

 • Jedna školska godina traje 12 meseci, a podeljena je na 2 semestra.
 • Nastava iz jednog predmeta se izvodi u toku jednog semestra.
 • Nastava, u toku jednog semestra, traje 15 nedelja
 • Student je opterećen aktivnom nastavom do maksimalno 25 časova, tokom jedne radne nedelje.
 • Primenjen je evropski sistem prenosa bodova (kredita) - ESPB.
 • Godišnja akumulacija ESPB iznosi 60 bodova
 • Ukupan broj ESPB (kredita), za svaki predmet, student ostvaruje na osnovu stepena izvršavanja predispitnih i ispitnih obaveza.
 • Nakon završetka šestog semestra i položenih svih ispita polaže se diplomski ispit, koji se priprema tokom šestog semestra.
 • Ocenjivanje studenata se izvodi ocenama od 5 do 10, na osnovu EPSB, odnosno na osnovu evropske skale, koja je istovetna za sve zemlje Evrope, koje pripadaju „Evropskom obrazovnom procesu”.
 • Obezbeđeno je kontinuirano praćenje i analiza uspešnosti studiranja, na osnovu kojih se donose mere za poboljšanje procesa obrazovanja i uspešnosti studiranja.


STRUKOVNI SANITARNO-EKOLOŠKI INŽENjER

Strukovni sanitarno-ekološki inženjer je zdravstveni radnik čiji je delokrug rada preventivna medicina i unapređenje životne i radne sredine, odnosno rešavanje zdravstveno - ekoloških problema.

U svom radu je orijentisan, pre svega na faktore od kojih bitno zavisi zdravlje stanovništva: voda i vodni objekti, zemljište i atmosfera, buka, kontrola štetnog otpada, zračenja, kontrola životnih namirnica, kao i svega ostalog što može da ugrozi radnu i životnu sredinu.

Interesi društva i sanitarno - ekoloških potreba nameću nužnost prisustva ovih kadrova, kako u području zdravstva tako i ekologije.

Široka lepeza radnih mesta gde će oni dati svoj doprinos unapređenju životne sredine, a samim tim postati deo preventivne medicine, su apsolutni dokaz za opravdanost školovanja što većeg broja ovog kadra.

Prljava industrijska tehnologija, ratovi i velike migracije stanovništva su realni razlozi za preuzimanje mera u cilju zaštite životne sredine.

Osnovni preduslov za zdravo i radno sposobno stanovništvo su zdravi uslovi kao i zdravi stilovi življenja.

ZAPOŠLjAVANjE:
Po završetku studija strukovni sanitarno-ekološki inženjer može se zaposliti u:

 • zdravstvenim ustanovama
 • naučno-obrazovnim institucijama
 • inspektoratima
 • ministarstvima zdravlja i ekologije
 • javnim ustanovama koje se bave snabdevanjem vode za piće, kontrolom otpadnih voda i kontrolom otpada
 • u preduzećima koja proizvode robu široke potrošnje
 • u preduzećima čija proizvodna tehnologija utiče na životnu sredinu
 • u prehrambenoj industriji


STRUKOVNI SANITARNO-EKOLOŠKI INŽENjER

Raspored predmeta po semestrima i godinama studija za studijski program

STRUKOVNI FIZIOTERAPEUT

Strukovni fizioterapeut je zdravstveni radnik koji pomoću terapijskih metoda unapređuje fiziološke i fizičke sposobnosti i mogućnosti pojedinca i omogućuje restituciju oštećenih funkcija.

Tokom edukacije osposobljen je da posao obavlja samostalno ili u okviru stručnog tima.

Istovremeno može da organizuje rad na svim nivoima u okviru radnih jedinica.

ZAPOŠLjAVANjE:
Po završetku studija strukovni fizioterapeut se može zaposliti u:

zdravstvenim ustanovama,
klimatsko-banjskim lečilištima,
naučno-obrazovnim ustanovama,
sportskim klubovima,
predškolskim ustanovama,
centrima za obuku invalida,
kao i u svim ostalim medicinskim ustanovama koje obuhvataju njegov delokrug rada.

STRUKOVNI FIZIOTERAPEUT
Raspored predmeta po semestrima i godina a studija za studijski program


STRUKOVNA MEDICINSKA SESTRA

Strukovna medicinksa sestra je zdravstveni radnik koji je osposobljen da održava i unapređuje zdravlje svakog pojedinca kroz odgovarajuće korišćenje dostupnih resursa.

Pruža zdravstvenu negu obolelim, onesposobljenim i umirujućim, uz korišćenje visoke tehnologije.

Učestvuje u pripremi bolesnika za dijagnostičke postupke, a posebno kod sofisticiranih dijagnostičkih metoda.

Sprovodi psihološku potporu pacijenta i porodice

Sarađuje usko sa lekarima u okviru fizičke i psihičke rehabilitacije

Vodi medicinsku dokumentaciju u delokrugu nege i terapijske podele lekova.

ZAPOŠLjAVANjE:

Po završetku studija strukovna medicinksa sestra se može zaposliti

Bolnicama, domovima zdravlja
Dispanzerima, savetovalištima
Patronažnoj službi, zavodima zdravstvene zaštite
Klimatskim lečilištima, staračkim domovima
Školama i predškolskim ustanovama
I u privatnom sektoru što je jasno izdvaja od drugih zdravstvenih radnika u zdravstvenom sistemu.

STRUKOVNA MEDICINSKA SESTRA
Raspored predmeta po semestrima i godina a studija za studijski program

SPECIJALISTIČKE STRUKOVNE STUDIJE
(Drugi stepen visokog obrazovanja)

Specijalističke strukovne studije traju 1 godinu (2 semestra) i obezbeđuju 60 ESPB bodova što sa bodovima sa osnovnih studija ukupno čini 240 ESPB

Jedna školska godina traje 12 meseci, a podeljena je na 2 semestra.
Nastava iz jednog predmeta se izvodi u toku jednog semestra.
Nastava, u toku jednog semestra, traje 15 nedelja
Student je opterećen aktivnom nastavom do 30 časova, tokom jedne radne nedelje.
Primenjen je evropski sistem prenosa bodova (kredita) - ESPB.
Godišnja akumulacija ESPB iznosi 60 bodova (30 po semestru).
Specijalističke studije imaju ukupno 60 ESPB (kredita).
Ukupan broj ESPB (kredita), za svaki predmet, student ostvaruje na osnovu stepena izvršavanja predispitnih i ispitnih obaveza.
Ocenjivanje studenata se izvodi ocenama od 5 do 10, na osnovu EPSB, odnosno na osnovu evropske skale, koja je istovetna za sve zemlje Evrope, koje pripadaju „Evropskom obrazovnom procesu”.
Obezbeđeno je kontinuirano praćenje i analiza uspešnosti studiranja, na osnovu kojih se donose mere za poboljšanje procesa obrazovanja i uspešnosti studiranja.

SPECIJALISTA STRUKOVNI SANITARNO-EKOLOŠKI INŽENjER

U okviru ovog specijalističkog studijskog programa Škola je akreditovala sledeće module:

-Upravljanje zdravstveno-sanitarnim aspektima životne sredine
-Upravljanje zdravstveno-sanitarnom bezbednošću hrane i vode
-Upravljanje komunalnim i čvrstim otpadom

Osnovna svrha specijalističkog studijskog programa je ostvarivanje obrazovnih, stručnih i istraživačkih ciljeva i zadataka iz oblasti sanitarnog inženjerstva. Vrsta i režim studija su prilagođeni potrebama strateškog razvoja zdravstveno-sanitarnog obrazovanja, koja će u budućnosti imati značajan udeo u preventivnoj zdravstvenoj zaštiti, kao i društva u celini. Osnovna svrha specijalističkog studijskog programa je školovanje stručnjaka za direktno uključivanje u različite grane i oblike sanitarne zaštite. Osnovni pravac svih aktivnosti u školi usmeren je ka sticanju funkcionalnih znanja i veština za uključivanje studenata u konkretne profile zdravstveno-sanitarne zaštite, kao što su: upravljanje zdravstveno-sanitarnim aspektima životne sredine, upravljanje zdravstvenom bezbednošću hrane i voda, upravljanje komunalnim i čvrstim otpadom, kao i upravljanje zdravstvenom bezbednošću na radnom mestu, uz primenu metoda aktivnog učenja radi kreiranja kritičkog mišljenja.

SPECIJALISTA CTRUKOVNI SANITARNO-EKOLOŠKI INŽENjER
Raspored predmeta po semestrima i godinama specijalističkih strukovnih studija

MODUL 1
UPRAVLjANjE ZDRAVSTVENO-SANITARNIM ASPEKTIMA ŽIVOTNE SREDINE

MODUL 2
UPRAVLjANjE ZDRAVSTVENO-SANITARNOM BEZBEDNOŠĆU HRANE I VODE

MODUL 3
UPRAVLjANjE KOMUNALNIM I ČVRSTIM OTPADOM

SPECIJALISTA STRUKOVNA MEDICINSKA SESTRA

Studijski program specijalističkih strukovnih studija Specijalista strukovna medicinska sestra-oblast klinička nega traje dva semestara i nosi 60 ESPB bodova. Nakon završetka studijskog programa i položenog završnog ispita stiče se zvanje Specijalista strukovna medicinska sestra-oblast klinička nega.

Osnovna svrha specijalističkog studijskog programa Specijalista strukovna medicinska sestra-oblast klinička nega je ostvarivanje obrazovnih, stručnih i istraživačkih ciljeva i zadataka iz oblasti kliničke nege. Vrsta i režim studija su prilagođeni potrebama kliničke nege. Potreba za ovom specijalizacijom se nametnula pre svega zbog potrebe prakse, potreba zdravstvene zaštite i porasta hroničnih bolesti.
U ovoj specijalizaciji će se posebno težište staviti na sticanje specijalističkih znanja i veština u internističkim i hirurškim granama.

Specijalista strukovna medicinska sestra-oblast Klinička nega
Raspored predmeta po semestrima i godinama studija za studijski program

INFORMACIJE O UPISU

Prijava studenata i polaganje kvalifikacionih ispita se obavlja u junu i traje do septembra tekuće godine.
Kvalifikacioni ispit se polaže iz BIOLOGIJE u obliku testa po studijskim grupama.

PITANjA SE NALAZE NA INTERNET PREZENTACIJI ŠKOLE www.vzsvisan.com

1. USLOVI UPISA NA PRVU GODINU OSNOVNIH STRUKOVNIH STUDIJA:
- opšti uspeh u srednjem obrazovanju,
- rezultati na kvalifikacionom ispitu.

POTREBNA DOKUMENTACIJA ZA POLAGANjE KVALIFIKACIONOG ISPITA:
Prijava (dobija se i popunjava u školi)
Izvod iz matične knjige rođenih
Overene fotokopije svedočanstva
Overena fotokopija diplome o završenoj srednjoj školi
Lekarsko uverenje
Uplata toškova polaganja kvalifikacionog ispita

POTREBNA DOKUMENTACIJA ZA UPIS:
2 fotografije za indeks (3.5 h 4.5 cm)
ŠB20 obrazac (dobija se i popunjava u školi)
Uplata troškova izrade indeksa


2. PRELAZ SA DRUGE VISOKOŠKOLSKE USTANOVE

Student koji je započeo studije na drugoj visokoj školi zdravstvene struke kao i lice koje je steklo visoko obrazovanje zdravstvene struke (visoka medicinska škola, medicinski fakultet, defektološki fakultet, veterinarski fakultet, stomatološki fakultet, ili drugi kompatibilni fakulteti iz ove oblasti) može se upisati u školu, ako za to ispunjava propisane uslove.

POTREBNA DOKUMENTACIJA:
Prijava (dobija se i popunjava u školi)
Izvod iz matične knjige rođenih
Overena fotokopija potvrde o upisu na visokoškolsku ustanovu
Overena fotokopija potvrde o položenim ispitima
Lekarsko uverenje
Uplata toškova rada Komisije za priznavanje ispita sa druge visokoškolske ustanove

POTREBNA DOKUMENTACIJA ZA UPIS:
2 fotografije za indeks (3.5 h 4.5 cm)
ŠB20 obrazac (dobija se i popunjava u školi)
Uplata troškova izrade indeksa


3. USLOVI UPISA NA SPECIJALISTIČKE STRUKOVNE STUDIJE

Završena visoka zdravstveno sanitarna škola strukovnih studija ili visoka medicinska škola adekvatnih studijskih programa

POTREBNA DOKUMENTACIJA:
Izvod iz matične knjige rođenih
Overena fotokopija diplome o završenoj visokoj školi
Lekarsko uverenje
Uplata toškova rada Komisije za upis na specijalističke studije

POTREBNA DOKUMENTACIJA ZA UPIS:
2 fotografije za indeks (3.5 h 4.5 cm)
ŠB20 obrazac (dobija se i popunjava u školi)
Uplata troškova izrade indeksa

SEDIŠTE ŠKOLE:
Tošin bunar 7a, Zemun-Beograd

KONTAKT:
Tel-fax : 011/307-6470; 307-6472
e-mail : skola@vzsvisan.com
Web site : www.vzsvisan.edu.rs

AUTOBUSKE LINIJE:
15 (Zeleni venac - Zemun)
18 (Medaković - Zemun)
45 (Blok 44 - Zemun)
78 (Banjica - Zemun)

Informator možete preuzeti ovde: Informator za 2014

Ostavite komentar
Ocenite firmu

  Iskustva i preporuke posetilaca

  Sanja Kekic
  06.04.2017 09:42

  Prljava industrijska tehnologija,ratovi i velike migracije stanovnistva su realni razlozi za preuzimanje mera u cilju zastite zivotne sredine.Osnovni preduslov za zdravo i radno sposobno stanovnistvo su zdravi uslovi kao i zdravi stilovi zivljenja.

  Andrija Atanaskovic
  02.01.2017 09:00

  Po zavrsetku studija strukovni sanitarno ekoloski inzenjer moze se zaposliti u zdravstvenim ustanovama,naucno obrazovnim institucijama.Prostorni i tehnicki uslovi za studiranje su takvi da su opremljeni savremenim nastavnim sredstvima koja omogucavaju multimedijalnu prezentaciju.

  Firme u blizini

  Fakultet za gradjevinski menadzment, Cara Dusana 62-64, Beograd, Stari grad, Beograd