Privredno društvo WTD za sakupljanje otpada iz Sremske Mitrovice se bavi prikupljanjem i otkupom bezopasnog otpada u cilju njegove ponovne prerade. U poslovanju, naša kompanija poštuje sve propisane procedure, te možemo sa ponosom istaći d...
Pročitaj više

SP Jost reciklaža je kompanija koja se bavi prikupljanjem, razvrstavanjem i trgovinom na veliko otpacima i ostacima. Vršimo trgovinu na veliko metalnim i nemetalnim ostacima i otpacima i materijalom za reciklažu, uključujući skupljanje, so...
Pročitaj više

NT Plast iz Sremske Mitrovice je kompanija koja se bavi sakupljanjem, razvrstavanjem i reciklažom bezopasnog otpada radi njegove ponovne upotrebe. Posedujemo tehnologije za reciklažu bezopasnog otpada koje su bazirane na zero-waste tehnolo...
Pročitaj više

Povratak na stranicu čija je osnovna delatnost
Industrija PET reciklaža