Logopedski tretman

0

Logopedski tretman podrazumeva intenzivnu stimulaciju uz pomoć različitih vrsta aktivnosti.
Zavisno od toga koji problem dete ima i šta su njegove potrebe, uvode se različite aktivnosti kroz koje dete i logoped zajedničkim snagama utiču na razvoj govora. Osim toga logoped radi na bogaćenju rečnika, na funkcionalnoj upotrebi reči, na razumevanju govora i na mnogim drugim aspektima govora.
U njihov rad spada i rad sa predškolskom i školskom decom koji podrazumeva i rad na grafomotorici, pisanju, čitanju, razvoju fonemskog sluha, analizi i sintezi glasova u reči i mnogi drugi aspekti koji podrazumevaju školsko gradivo.
Pošto su govor i mišljenje povezani, rad logopeda nekada prevazilazi granice onoga što se definiše kao razvoj govora, već uključuje i rad na opštem osposobljavanju deteta za razne životne situacije.

Kategorija: Pedijatrijske ordinacije Kragujevac
Objavljeno: 05.10.2020.
Ažurirano: 06.03.2020.
# ID Oglasa: 026376