Dodaj firmu

Sta je to pčelarska oprema i kako se ona koristi? Apis je pčela na latinskom, pa otuda potiče reč apikultura, što u prevodu znači – pčelarstvo. Od bavljenja ovim poslom, koji može da bude hobi, dodatni posao ili glavni – komercijalni, svako može da ima više koristi, a to su direktne i indirektne.

Pretpostavljate da direktne koristi znače da se dobijaju određeni proizvodi od medonosnih pčela, a to su med, matični mleč, propolis, perga, polen, medovača (rakija od meda), medovina (vino od meda) i drugo. Ne bi trebalo posebno naglašavati koliko su pčelinji proizvodi zdravi za ljudski organizam, pre svega jer podižu imunitet i utiču na metabolizam, a postoji još niz medicinskih stanja kod kojih ovi proizvodi mogu da budu korisni.

Indirektna korist od bavljenja pčelarstvom se ogleda u oprašivanju biljaka, pošto kod nas čak osamdeset posto biljaka se oprašuje putem insekata.

U ovom tekstu ćemo se baviti opremom ili priborom koji je potreban svakome ko planira da se bavi pčelarstvom kao hobijem ili zanimanjem.

Pčelarska oprema

Pretpostavljamo da pogađate šta je prvi pribor za bavljenje pčelarstvom, dakle to je – košnica, odnosno više njih. Osim toga neophodne su i druge stvari kao što su:

  • Dimilica
  • Nož za otvaranje košnica
  • Kavezi za matice
  • Pčelarska kapa
  • Sanduk  za prenošenje okvira
  • Sanduče za pčelarski pribor
  • Sitan alat (čekić, klešta, ekseri i dr.)
  • Nekoliko matičnih rešetki...

Sada ćemo se pozabaviti time čemu služe navedeni alati.

Dimilica služi za umirivanje pčela, i to je zapravo jedna sprava koja se sastoji od meha, i limene valjkaste kutije sa zatvaračem i ložištem. Meh ubacuje vazduh kroz cevčicu koja se nalazi sa donje strane ispod ložišta.

Dim u mlazevima izlazi kroz otvor, jer strujanje vazduha omogućava da zapaljeni materijal gori. To bi značilo da ako se nekoliko tih mlazeva nanese na pčele, one će usisati određenu količinu meda, nakon čega će postati mirne i trome, jer su napunile želudac.

Međutim, ova metoda nije preporučljiva da se prečesto koristi, posebno u zimskim mesecima.

Od pčelinjih uboda, zaštitiće vas pčelarska kapa. Ona se izrađuje od crnog pamučnog konca, jer mreža mora da bude providna.

Vrcaljka će vam omogućiti da vadite med iz saća. To se radi tako što se ramovi smeštaju u vrcaljku i tom prilikom se okreću, a potom, usled centrifugalne sile, med izlazi iz saća, i udara u zid vrcaljke. Posle toga se sliva ka slavini vrcaljke, i skladišti se u ambalažu.

Vrcanje je potrebno ponoviti, iz razloga što pčele med stavljaju u saće sa obe strane rama. Vrcaljku možete da kupite na ručni i na električni pogon.

Ako se bavite pčelarstvom, uvek morate da imate pri ruci nož za otvaranje košnica. Takav nož je podešen za čišćenje, struganje, razdvajanje tela i okvira, i slično.

Oprema za pčelarstvo – cena:

Radi vaše orijentacije, navešćemo cenu košnica – ona se kreće do 6000 dinara u proseku, ali ima i jeftinijih varijanti.

*Cene su prikazane orijentaciono, za sve precizne informacije, predlažemo da kontaktirate oglašivače na ovoj stranici.

Idi na vrh strane