Osteodezintometrija je “zlatni standard” kada se govori o uspostavljanju dijagnoze osteoporoze. Klasičnim rendgenskim snimanjem ova bolest se otkriva tek kada je došlo do gubitka 30-40% koštane mase.

Osteoporoza – šta je to?

Pročitaj više

Osteodezintometrija je “zlatni standard” kada se govori o uspostavljanju dijagnoze osteoporoze. Klasičnim rendgenskim snimanjem ova bolest se otkriva tek kada je došlo do gubitka 30-40% koštane mase.

Osteoporoza – šta je to?

To je bolest kostiju, kod koje dolazi do toga da kosti postaju krte, sunđeraste. Ovo se događa zbog smanjenja mineralne gustine kostiju, pa takve kosti postaju sklone lomljenju, usled nekih običnih aktivnosti. Najčešći prelomi koji nastaju zbog osteoporoze su prelomi pršljenskih tela kičmenog stuba, vrata butne kosti i kostiju podlaktice.

Osteodezintometrija – kada se radi?

Verovatno vas zanima kada je potrebno uraditi ovu dijagnostičku metodu. Ukoliko spadate u neku od pomenutih grupa, trebalo bi da zakažete i odradite ovaj pregled. Dakle, rizična grupa su žene starije od 65 godina, zatim žene koje su ušle u menopauzu, mlađe su od 65 godina ali imaju jedan ili više faktora rizika; žene u postmenopauzi, sa prelomima; žene koje su ušle u menopauzu pre 45. godine života; odrasli ljudi sa osteoporotičnim frakturama; osobe koje imaju oboljenje ili uzimaju lekove koji su povezani sa niskom koštanom masom, ili gubitkom kosti (upotreba kortikosteroida duže od dva meseca); muškarci sa kliničkom sumnjom na osteoporozu, kao i svi stariji muškarci od 70 godina; žene sa dugotrajnom amenorejom (izostanak menstruacije duže od šest meseci); ako je na osnovu klasične radiografije postavljena sumnja da se radi o osteoporozi; i na kraju, radi kontrole rezultata lečenja osteoporoze.

Osteodezintometrija – kako se radi?

Svakako je zanimljivo pitanje na kojim mestima se meri koštana gustina? Metodom osteodezintometrije merenje koštane gustine se vrši na lumbalnoj kičmi i kuku. Ovo merenje je moguće sprovesti i na podlaktici, a ako je potrebno, može se meriti celo telo. Ukoliko dolazite na ovaj pregled, nije potrebno da se posebno pripremate. Zadržaćete se svega pet minuta, a važno je i to da znate, da je doza zračenja zanemarljiva.

Osteodezintometrija – cena

Cene se kreću od 1000 do 1500 dinara, u zavisnosti da li se radi parcijalna (kičma ili kuk) ili totalna ( i kičma i kuk ) osteodezintometrija.*Cene su prikazane orijentaciono, za sve precizne informacije, predlažemo da kontaktirate ordinacije ispod teksta.

Ostavite komentar
Ocenite firmu