Kako se pravi plan ortodontske terapije?

0

Svaki plan ortodontske terapije je specifičan i individualan. Međutim, sve ih veže jedan od sistema upravljanja kvalitetom a to je podela kontrola na strateške i tehničke.

Strateška kontrola je mala “raskrsnica” gde donosimo preciznu i sigurnu odluku o daljem toku terapije i radimo specifične oblike tretmana.

Tehničke kontrole prate zadati pravac i smer.

Ko izvršava strateške kontrole?

Spec. dr Dragana Zeljković Jekić:

izrađuje svaki individualni plan terapije

donosi terapijske odluke na strateškim kontrolama

radi specifična i individualna savijanja

prati tehničke kontrole kroz konzilijume, elektronsku medicinsku dokumentaciju i fotografije faza terapije

donosi konačnu odluku i izveštaj o završetku terapije.

Ko izvršava tehničke kontrole?

Tehničke kontrole izvršava koordinator tretmana orto-lekar.

Orto-lekar:

primenjuje mehanike iz individualnog plana terapije sa strateških kontrola

kontroliše status zuba i status zagriza

vrši prijem hitnih stanja i korekciju polomljenih delova aparata

vrši uklanjanje aparata i praćenje retencionog statusa.

Precizan i siguran timski rad je naša odlika!

Nauka. Smisao. Kvalitet.

Kategorija: Stomatoloske ordinacije Novi Sad
Podkategorija: Ortodoncija Novi Sad
Objavljeno: 17.09.2021.
# ID Oglasa: 068512
Website: www.risusortodoncija.rs