Dodaj firmu

Medicina rada Beograd

Medicina rada Euromedik

Opšta bolnica i poliklinika Euromedik Beograd pružiće Vam najkvalitetniju uslugu u svim oblastima koje su obuhvaćene našim radom. Bolnica i poliklinika Euromedik Beograd je lider u službi Vašeg zdravlja.
Pročitaj više


Beograd

Svi smo čuli za termin medicina rada, međutim postoji jasna i precizna definicija koja nam objašnjava o čemu se tačno radi. 

Dakle, medicina rada je medicinska specijalnost koja je usmerena na zaštitu, i poboljšanje zdravlja zaposlenih i kontrolu profesionalnih bolesti i povreda na radu. Bavi se procenom rizika na radu, i njihovom eliminacijom, kao i održavanjem i razvijanjem radne sposobnosti radnika. Omogućava fizičko, mentalno i socijalno blagostanje zaposlenih.

Čime se bavi medicina rada?

Definicija koju ste pročitali, u najkraćem je sve rekla, a mi ćemo dodati da su precizirani zadaci medicine rada i to na sastanku zajedničkog komiteta Međunarodne organizacije rada i Svetske zdravstvene organizacije. Prvi put takvi zadaci su postavljeni 1950. god, a redefinisani su 1995. godine. 

Dakle, medicina rada usmerava svoju pažnju na očuvanje i unapređenje zdravlja radnika, i njihove radne sposobnosti, pored toga fokusira se i na unapređenje radne sredine, sprovođenjem mera bezbednosti i zdravlja na radu. 

U sferi interesovanja medicine rada takođe je i razvoj organizacije rada i radne kulture, pružanjem podrške zdravlju i bezbednosti na radu. 

Medicina rada – iskustva

Svakako su mnogi naši čitaoci zaposleni ljudi i sigurno su dolazili više puta u situaciju da ih pregledaju lekari medicine rada. Oni su osposobljeni za preventivne preglede zaposlenih, kao i dijagnostikovanje svih profesionalnih bolesti.

U poliklinikama i domovima zdravlja mogu se obaviti različiti pregledi, kao što su:

- pregledi koji prethode zapošljavanju;

- periodični pregledi;

- pregledi prilikom upisa u srednju školu i fakultet;

- pregledi za vozače amatere i profesionalce;

- pregledi za rad na mestima visokog rizika.

Kao što vidimo, normalan svakodnevni život nije zamisliv bez ove grane medicine, jer moramo imati uverenje lekara da smo zdravstveno sposobni da se obrazujemo, da vozimo automobil ili da zasnujemo radni odnos na bilo kom radnom mestu.

Periodični pregledi su veoma važni, jer ljudi mogu otkriti neko potencijalno oboljenje, za koje nisu ni znali da postoji u njihovom organizmu. Uzmimo za primer rutinsku analizu krvi. 

Prosečan čovek se seti možda jednom u pet godina da izvadi krv i upozna se sa stanjem svog organizma, dok obaveznim periodičnim pregledima vi zapravo kontrolišete svoje zdravlje, te ako postoji neki problem, on se može tretirati na vreme, čime se povećava šansa da isti bude sasvim saniran a vi izlečeni. Ili u drugom slučaju, da se zaustavi progresija bolesti. 

Dakle, ovo svakako nisu dosadni obavezni pregledi, već pregledi koji su u službi vašeg zdravlja. Određene kategorije zaposlenih su izložene raznim štetnim uticajima na radu, pa vremenom mogu oboleti od nekih bolesti koje su specifične za takvo radno mesto. 

Postoje ljudi koji posao obavljaju na velikim visinama, ili pod zemljom, kao rudari na primer. Mnogi zaposleni barataju sa štetnim supstancama ili rade u kontaktu sa prašinom, kao parketari, recimo. Svi shvatamo razloge zašto je bitno da se takve kategorije zaposlenih često kontrolišu, upravo iz razloga zaštite vlastitog zdravlja. 

Medicina rada – cene pregleda:

Cene lekarskih uverenja kreću se u rasponu od 2000 dinara za profesije koje ne podrazumevaju rad sa decom, preko 3000 din. za vozače B kategorije, sve do 5300 za vozače C, D i E kategorije. Za profesije koje uključuju rad sa decom, cena lekarskog uverenja je 3500 dinara.

Kada govorimo o sistematskim pregledima, cene variraju od 5500 dinara, preko 9500 dinara za prošireni individualni program, sve do 15000 dinara u proseku za sistematske preglede za menadžere. 

*Cene su prikazane orijentaciono, za sve precizne informacije, predlažemo da kontaktirate poliklinike i domove zdravlja oglašene ispod našeg teksta.

Pitaj sve firme
Idi na vrh strane