Cenovnik - And Design doo prečišćivači i odvlaživači vazduha

PEJZAŽNA ARHITEKTURA
1. Pripremni poslovi za projektovanje* - Izlazak na teren (prvi izlazak - besplatan)
2.000,00 rsd
2. Snimak postojećeg stanja, Prikupljanje podataka (dimezije, nagib terena, postojeće zelenilo, sastavljanje projektnog zadataka u dogovoru sa investitorom)
6.000,00 rsd
3. Idejno rešenje - Analiza postojećeg stanja, Izbor najpovoljnije varijante za uređenje parcele, dalja razrada; Grafički prilozi - 2D osnova, 3D prikazi cele površine i detalja
od 12.000,00 rsd
4. Tehničko savetovanje, konsultacije, izbor sadnog materijala (cena 1 radnog sata)
1.000,00 rsd
DIZAJN ENTERIJERA, predlog idejnog rešenja (2D, 3D prikazi)*
1. Odabir mesta u prostoru za postavljanje i dimenzionisanje nameštaja
od 12.000,00 rsd
2. Odabir materijala / boja
6.000,00 rsd
3. Odabir sobnih biljaka uz predlog mera za negovanje bilja
6.000,00 rsd
IZBOR SISTEMA ZA GREJANJE I HLAĐENJE OBJEKTA (do 200m²)*
1. Izrada skica, odabir mesta u prostoriji za postavljanje opreme, odabir grejnih tela
od 24.000,00 rsd
DIJAGNOSTIKA POSTOJEĆEG SISTEMA ZA GREJANJE I HLAĐENJE OBJEKTA (do 200m²)*
1. Predlog rešenja za poboljšanje sistema grejanja i hlađenja
od 24.000,00 rsd
DIJAGNOSTIKA RADA COTES ODVLAŽIVAČA VAZDUHA
1. Kontrola ispravnosti uređaja, provera vlažnosti vazduha u objektu, pismeni izveštaj
od 15.625,00 rsd
ZIGMA (prečistači vazduha)
1. Aerio-300
33.056,00 rsd
2. Set filtera 3 u 1 za Aerio-300
8.330,00 rsd
Mikropor MIA AIR (prečistači vazduha)
1. AP102-H13
70.000,00 rsd
2. AP102-H14
74.000,00 rsd
3. AP102-H13-UVC
78.000,00 rsd
4. AP102-H14-UVC
83.300,00 rsd
5. Set filtera AP102-H13
10.430,00 rsd
6. MEGA set filtera AP102-H14
12.000,00 rsd
BOMAKSAN (prečistači vazduha)
1. BOA midi
172,550,00 rsd
2. BOA maxi
333.200,00 rsd

- *Konačna cena zavisi od površine prostora/sistema koji se projektuje.