Dodaj firmu

Nova vita knjigovodstvena agencija

4.2 | 40 ocena
Član 1 godinu

Ministarstvo finansija je objavilo Nacrt zakona o izmenama i dopunama Zakona o fiskalizaciji (u daljem tekstu: Nacrt zakona).
Najvažnija izmena se tiče početka primene. Naime, trenutno je predviđen početak primene novog Zakona o fiskalizaciji od 1. januara 2022. godine, kada bi prestao da važi sadašnji Zakon o fiskalnim kasama.
Nacrtom zakona je predviđeno da obveznici mogu da počnu sa evidentiranjem u skladu sa novim propisima o fiskalizaciji bilo kada u periodu od 1. novembra 2021. godine do 30. aprila 2022. godine, a do tada su u obavezi da primenjuju sadašnji Zakon o fiskalnim kasama (ako su obveznici tog zakona).
Obveznik fiskalizacije koji ima više poslovnih prostora, odnosno poslovnih prostorija (u daljem tekstu: prostor), može da započne evidentiranje u skladu sa novim propisima o fiskalizaciji posebno u svakom pojedinačnom prostoru, s tim da kada započne u jednom prostoru dužan je da u njemu u celini evidentira promet u skladu sa novim propisima.
Neće se vršiti klasična defiskalizacija fiskalnih kasa koje su korišćene za evidentiranje u skladu sa Zakonom o fiskalnim kasama. Umesto toga, sve „stare“ fiskalne kase u jednom prostoru će se smatrati defiskalizovanim danom početka evidentiranja prometa u skladu sa novim Zakonom o fiskalizaciji.
Prema tome, Nacrtom zakona je predviđeno da novi Zakon o fiskalizaciji počne da se primenjuje od 1. novembra 2021. godine, dok bi stari Zakon o fiskalnim kasama prestao da važi 1. maja 2022. godine.

Kategorija: Knjigovodstvene agencije Beograd
Podkategorija: Knjigovodstvene usluge Beograd
Objavljeno: 26.09.2021.
# ID Oglasa: 069022
Firma: Nova vita knjigovodstvena agencija
Idi na vrh strane