Agencija za računovodstvo CMS

 • 1
5.00 | 1 ocena

O nama - AGENCIJA ZA RAČUNOVODSTVO CMS


Email: office@cmsracunovodstvo.rs

Društvo CMS Računovodstvo je specijalizovano za računovodstvo i prateće usluge s ponudom u potpunosti prilagođenom potrebama klijenata. Naši klijenti su kako preduzetnici i mala društva tako i velike kompanije. U skladu sa potrebama i zahtevima klijenata pratimo sve poslovne procese od samog početka poslovanja.

Na ovaj način ubrzavamo naš rad, a klijentima nudimo kompletna rešenja na jednom mestu. Posebnu pažnju posvećujemo procesu digitalizacije, kreirajući sistem koji omogućava efikasniju komunikaciju i brže rešavanje zahteva.

U nastavku je opis usluga:
1) Poslovno savetovanje-pokrenite posao i optimizujte troškove

 • -Prijava adrese sedišta i pošte društva;
 • -Osnivanje društva sa izradom kompletne dokumentacije za poslovanje;
 • -Podnošenje registracionih prijava u APR-u (promena sedišta, direktora i ostalih podataka);
 • -Podnošenje svih prijava i uverenja u poreskoj upravi i upravi javnih prihoda;
 • -Prijava preduzetnika i paušalni porezi;
 • -Registracija PDV obveznika;
 • -Izrada poslovnog plana;
 • -Likvidacija društva;
 • -Savetodavne usluge iz oblasti finansija i poreza kao i radnog prava (izrada pravilnika i ugovora).

2) Obračun zarada- Obezbedite tajnost i stalnu dostupnost obračuna
Specijalizovani smo za obračun zarada zaposlenih u srednjim i velikim društvima. Sve češće velike kompanije se opredeljuju za izdvojene obračune zarada.

Razlozi za ovakve poslovne korake su: SMANJENJE TROŠKOVA rada, troškova edukacija, smanjenja IT troškova,
STRUČNOST proizašla iz kontinuiranog praćenja učestalih promena zakonodavstva i lokalnih propisa (propisi iz oblasti radnog prava su najčešće podložni promenama)
STALNA DOSTUPNOST usluge obračuna plata zbog čega nećete zavisiti o korišćenju godišnjih odmora, bolovanja i drugim izostancima svojih zaposlenih.

U sklopu obračuna zarada nudimo sledeće:

 • -prijave/odjave radnika;
 • -usluge kadrovske administracije (evidencije zaposlenih, sve potvrde i obrasci);
 • -obračun zarada zaposlenih (obračun bruto zarade, poreza i socijalnih doprinosa na zarade iz -zarada zaposlenih) i prevoza;
 • -obračun bolovanja i priprema dokumenata za refundaciju;
 • -obračun poreza i doprinosa na ugovore o delu i autorske honorare kao i za sve ostale ugovore sa fizičkim licima

3) Računovodstvo = znanje, preciznost, kreativnost, i spretnost
Za klijente smo obezbedili kompletnu uslugu vođenja poslovnih knjiga i obračune poreza:
sastavljanje finansijskih izveštaja (godišnjih, redovnih i vanrednih u slučaju statusnih promena);
izrada različitih mesečnih ili kvartalnih izveštaja kao što su: izveštaj o tokovima gotovine, likvidnosti, stanju zaliha, nenaplaćenim potraživanjima, profitabilnosti, zaduženosti i sl.,

4) Prevodilačke usluge- da razumete sve
Nudimo usluge pismenih i usmenih prevoda za engleski,nemački i italijanski jezik.

5) Kurirske usluge-uštedite vreme
Klijentima na raspolaganju stoji i kurirska služba za sve kurirske poslove.

Nadamo se da ste u našoj ponudi pronašli sve što vam je potrebno za poslovanje firme.
Pored ovih usluga klijentima na raspolaganju stoji i naša IT služba kao i svaka pravna pomoć u saradnji sa našim pravnicima..

Radno vreme:
Ponedeljak - Petak: 09 - 17h

Agencija za računovodstvo CMS
Višegradska 1/14, Savski venac, Beograd

Povratak na stranicu čija je osnovna delatnost
Usluge Knjigovodstvene agencije
Osnovni proizvodi/usluge za firmu Agencija za računovodstvo CMS
 • CMS računovodstvo,
 • Agencija za računovodstvo CMS,
 • agencija za računovodstvo Savski venac,
 • agencija za računovodstvo Beograd,
 • Agencija za računovodstvo CMS radno vreme