Cenovnik - Agencija za knjigovodstvo i konsalting Lider Consalting Group

Osnivanje i statusne promene
1. Osnivanje - d.o.o.
90 €
2. Osnivanje - preduzetnik
40 €
3. Statusne promene - d.o.o.
40 €
4. Statusne promene - preduzetnik
40 €
5. Promena pravne forme
130 €
6. Livkidacija - d.o.o.
190 €
7. Likvidacija - preduzetnik
90 €
8. Otvaranje / zatvaranje tekućeg računa u banci
10 €
Računovodstvene / Knjigovodstvene usluge*
1. Paušalni preduzetnici
35 €
2. Preduzetnici, nisu u sistemu PDV-a
60 €
3. Preduzeće, nije u sistemu PDV-a
70 €
4. Preduzeće, u sistemu PDV-a
95 €
5. Preduzeće kompleksno u sistemu PDV-a (proizvodnja, gradjevina, spoljna trgovina, itd)
170 €
Obračun zarada, radni odnosi i lična primanja
1. do 10 zaposlenih (Po 1-om zaposlenom mesecno) :
7 €
2. 11-50 zaposlenih (Po 1-om zaposlenom mesecno)
6 €
3. preko 50 zaposlenih (Po 1-om zaposlenom mesecno)
5 €
4. Obraćun ugovora o delu, o autorskom honoraru I sl.(Po 1-om zaposlenom mesecno)
8 €
5. Obračun poreza na dohodak, po obraćunu (Po 1-om zaposlenom mesecno)
5 €
6. Overa / izrada zdravstvenih knjižica (Po 1-om zaposlenom mesecno)
4 €
Ostale usluge
1. Kurirska služba - dodatno angažovanje
5 € minimalno
2. Ishodovanje potvrde od banke i sl.
15 €
3. Ishodovanje poreskog uverenja
15 €
4. Rešavanje nesređenih poreskih kartica iz ranijih godina, prema uvidu u stanje kartica i procenjenom vremenu
15 € / h
5. Korekcije stanja na kontima nakon preuzetog početnog stanja prema zahtevu u skladu sa važećim zakonskim propisima
15 € / h
Poreski i finansijski konsalting
1. Usluge poreskog i finansijskog konsaltinga i savetovanja
Po dogovoru

Usluge poreskog i finansijskog konsaltinga i savetovanja našim klijentima su besplatne.