Cenovnik - Advantage Atf računovodstvo

Usluge
1. Paušalci
od 20 eur
2. Preduzetnici koji nisu u sistemu PDV-a
od 50 eur
3. Preduzetnici koji su u sistemu PDV-a
od 70 eur
4. Pravna lica koja nisu u sistemu PDV-a
od 70 eur
5. Pravna lica koja su u sistemu PDV-a
od 90 eur

Cena naših usluga zavisi od vašeg obima poslovanja, vrste delatnosti, da li ste u sistemu PDV-a ili ne i definiše se ugovorom na početku saradnje.