Cenovnik - Interna medicina Intermed Plus

PREGLEDI LEKARA
1. Pregled lekara opšte prakse
2300
2. Specijalistički pregled
3500
3. Kontrolni specijalistički preged unutar 30 dana
2500
4. Pregled profesora univerziteta
5000
5. Specijalistički pregled u kućnoj poseti
6000
INTERNA MEDICINA I KARDIOLOGIJA
1. EKG bez interpretacije
1000
2. EKG sa interpretacijom
1500
3. Ehokolordopler srca
4000
4. 24 satni Holter monitoring EKGa
4600
5. 24 satni Holter monitoring arterijskog pritiska
3600
6. Test opterećenjem
6000
7. Doppler krvnih sudova vrata
3800
8. Doppler krvnih sudova donjih ekstremiteta
4000
9. Dopler krvnih sudova gornjih ekstremiteta
4000
10. Dopler krvnih sudova jednog ekstremiteta
2700
11. Kardiološki komplet (spec pregled,EKG,EHO srca)
6000
12. Kardiološki sistematski pregled (spec.pregled,EKG,ultrazvuk,Holter EKGa,Holter pritiska i test opterećenja)
12500
13. Kolordopler srca u kućnoj poseti
8000
14. Kardiološki komplet u kućnoj poseti (spec.pregled,EKG, ultrazvuk srca)
12000
15. Pregled specijaliste i ultrazvuk abdomena
6000
16. Pregled specijaliste i ultrazvuk abdomena u kućnoj poseti
10000
17. Kolordopler krvnih sudova u kućnoj poseti
8000
18. Konsultacija
1500
ENDOSKOPSKA DIJAGNOSTIKA
1. Ezofagogastroduodenoskopija - gastroskopija
9000
2. Biopsija+ureaza test na H.pylori
2000
3. Kompletna kolonoskopija
15000
4. Kompletna kolonoskopija u opštoj anesteziji
21000
5. Rektosigmoidoskopija
8000
6. Proktoskopija
6000
7. Biosija radi uzimanja uzorka za patohistologiju
1000
ULTRAZVUČNA DIJAGNOSTIKA
1. Ultrazvuk stomaka
3500
2. Ultrazvuk urotrakta i prostate
3500
3. Ultrazvuk štitne žlezde
3500
4. Ultrazvuk mekih tkiva
3500
5. Ultrazvuk zgloba
3500
6. Ultrazvuk dojki
3500
7. Ultrazvučni komplet za žene (UZ srca, štitne žlezde, dojki, ginekološki uzv, dopler KS vrata i nogu)
12500
8. Ultrazvučni komplet za muškarce (uzv srca, abdomena, urotrakta, štitne žlezde, dopler KS vrata i nogu)
10000
9. Ultrazvučni pregled abdomena na terenu
7000
10. Doppler renalnih arterija
4000

Sve cene su izražene u RSD.
Detaljnije informacije potražite na sajtu: www.intermed.co.rs