Dodaj firmu

Design N - projektovanje i legalizacija objekata

4.3 | 28 ocena
Član 12 godina
Idejni projekat - arhitektura 2. Idejno rešenje za građevinski objekat.Za neke objekte izrada Idejnog Projekta nije obavezna, odnosno može se preći odmah na izradu Glavnog Projekta.Idejnim projektom se definišu položaj i kapacitet objekta na utvrđenoj lokaciji, funkcionalnost sa stanovišta tehnoloških i drugih zahteva, prostorno oblikovanje, izbor konstrukcijske koncepcije objekta i statička i dinamička provera glavnih elemenata konstrukcije, izbor građevinskih materijala, instalacija i mogućnost smeštaja opreme, obezbeđenje nesmetanog kretanja lica sa posebnim potrebama u prostoru, mere za sprečavanje ili smanjenje negativnih uticaja na životnu sredinu, da nije pogoršana upotrebljivost susednih objekata, mere zaštite od požara u vidu koncepcije zaštite od požara, procenjena vrednost objekta, organizacioni elementi izgradnje, održavanja i dr.Urađeno IDEJNO REŠENJE, sa kojim ste bili zadovoljni i ako (u međuvremenu) nije bilo izmena, prerađujemo i modifikujemo u IDEJNI PROJEKAT.Ako ste se u međuvremenu predomislili u vezi nekih elemenata ili niste zadovoljni sa nekim elementima, radimo korekciju, ali sada samo u granicama dozvoljenih dimenzija i spratnosti, dok ne budete zadovoljni dobijenim rešenjem. IDEJNI PROJEKAT obavezno sadrži:situacioni plan, crteže koji određuju objekat u prostoru (sve osnove, karakteristične preseke, izglede), namenu objekta; tehnički opis i planiranu investicionu vrednost objekta, statičku analizu glavnih nosača - noseće konstrukcije, analizu instalacija koja se izrađuje radi utvrđivanja koncepcije ovih instalacija, potreba i načina povezivanja sa postojećom mrežom infrastrukture, idejni projekat potrebnih pripremnih radova (saniranje terena i obezbeđivanje susednih objekata, formiranje novih i privremenih saobraćajnica, potrebnih privremenih načina povezivanja sa postojećom mrežom infrastrukture...) Tokom izrade IDEJNOG PROJEKTA, još uvek imate mogućnost da izvršite pojedine izmene u rasporedu prostorija i izgledu objekta. Rad sa varijantama otvara mogućnost sagledavanja prednosti, ali i mana pojedinih rešenja u funkcionalnom, konstruktivnom ali i finansijskom aspektu.Dat je primer rada sa varijantama:Sa urađenim Idejnim Projektom, Vi podnosite Zahtev za dobijanje Lokacijskih Uslova. U okviru LOKACIJSKIH USLOVA, na osnovu traženih parametara, dobićete sve potrebne prethodne uslove (uslove za elektro instalacije, instalacije vodovoda i kanalizacije, grejanja ili energetskog snabdevanja, potrebne tehničke i sanitarne uslove kao i moguće uslove Zavoda za zaštitu spomenika, ili neke od ostalih specifičnih uslova koji direktno uslovljavaju funkciju, oblikovanje ili karakteristiku budućeg objekta), moguće uslove za specifična geomehanička ispitivanja, i opise za ostala potrebna mišljenja potrebna za izradu GLAVNOG PROJEKTA.
Kategorija: Projektovanje Beograd
Podkategorija: Idejni projekat Beograd
Objavljeno: 05.10.2020.
# ID Oglasa: 000703
Firma: Design N - projektovanje i legalizacija objekata
Website: www.designn2.com
Idi na vrh strane