Dodaj firmu

Hrana za stoku - stočna hrana Šabac

Hrana za stoku - stočna hrana Senhel

Maloprodaja i veleprodaja - sve za poljoprivrednike i poljoprivredne apoteke:Preparati za zaštitu bilja, semenska roba, alati, hrana za životinje, bazeni za transport ribe (poliester)
Pročitaj više

Dušana Lončara bb, Štitar
Šabac

Kada je stočna hrana u pitanju, veoma je važno da ona bude kvalitetna, jer to direktno utiče na rast i razvoj životinja, kao i na njihovo zdravlje. Stočna hrana može da se podeli u nekoliko grupa, pa je prva hrana za živinu - koke nosilje, piliće i ćurke; stočna hrana za preživare a to su krave, telad, ovce i jagnjad, junad; stočna hrana za svinje i prasad, tovne svinje, krmače.

Stočna hrana za svinje

Ono što svinja jede, ona to u svom organizmu pretvara u potpuno nov proizvod kao što je meso. To bi značilo da hrana za svinje mora da poseduje visoku biološku i hranljivu vrednost.

Stočna hrana za krave

Krave mogu da budu muzare, na primer i one nam obezbeđuju nov proizvod, a to je mleko. Zbog toga je dobro da im obezbedite smeše koje namenjene baš za njihovu ishranu. Pri izradi ove hrane se koriste najnovija naučna i tehnička dostignuća.

Premiksi

Premiksi mogu da se koriste na primer, kod ishrane prasadi od osme do dvanaeste nedelje starosti. U suštini, reč je pripremi potpunih i dopunskih smeša.

Stočna hrana prodaja

Stočna hrana se prodaje kod proizvođača koji su svoj kredibilitet gradili godinama, tako da možete da ih pronađete i na stranici našeg portala.

Pitaj sve firme
Idi na vrh strane