Cenovnik - Geodetske usluge EURO GEO

CENOVNIK USLUGA
1. Geodetski snimak objekta (do 300m2)
100
2. Elaborat etažiranja – specifikacija posebnih delova objekta (do 300m2)
50
3. Omeđavanje katastarske parcele (do 50ari)
100
4. Interna deoba katastarskih parcela – Način korišćenja (do 50ari)
100
5. Spajanje katastarske parcele (do 50ari)
100
6. Indentifikacija (pronalaženje) katastarskih parcela na terenu (do 50ari)
100
7. Indentifikacija (pronalaženje) katastarskih parcela na terenu (do 50ari)
100
8. Indentifikacija (pronalaženje) katastarskih parcela na katastarskom planu, aero i satelitskom snimku (do 50ari)
50
9. Geodetsko merenje udaljenosti kladionica od škola
100
10. Formiranje građevinskih parcela – Projekat geodetskog obeležavanja (do 50ari)
300

Cene usluga su izražene u bodovima (1 bod = 1 evro). Pošto cene usluga zavise od samog obima, dužine trajanja i lokacije poslova, nismo u mogućnosti da svaku uslugu preciziramo sa cenom, ali određene usluge spadaju pod standardni cenovnik na teritoriji centralnih opština grada Beograda, a to su: