Za sam početak ovog teksta, hajde da se upoznamo sa definicijom pojma elektromotor. U pitanju je električna mašina koja pretvara električnu energiju u mehaničku.

Pročitaj više

Izaberite neku od firmi koje se bave prodajom ELEKTROMOTORA

Aranđelovac

Wiking Gross
Rudnička 7

Nabavite najkvalitetnije električne mašine za različite namene, posetite firmu Wiking Gross. U maloprodajnim objektima širom Srbije očekuju Vas proizvodi vodećih svetskih kompanija koji se uvoze direktno iz Švedske. Odobrena garancija i servi...
Pročitaj više

Za sam početak ovog teksta, hajde da se upoznamo sa definicijom pojma elektromotor. U pitanju je električna mašina koja pretvara električnu energiju u mehaničku.

Generator je sprava koja radi obrnuti proces, odnosno mehaničku energiju pretvara u električnu.

Na kom principu radi elektromotor?

Na principu elektromagnetne indukcije radi najveći broj elektromotora. Međutim, imamo motore koji upotrebljavaju neke druge elektromehaničke fenomene a to su piezoelektrični efekat, kao i elektrostatička sila.

Mehanička sila predstavalja fundamentalni princip na kome se zasnivaju eletromotori. Ova sila deluje na provodnik, a on se nalazi u magnetskom polju. Kroz provodnik protiče električna struja.

Pravac ove sile je normalan na provodnik i magnetsko polje, a sve to je opisano Lorencovim zakonom.

Koje su vrste elektromotora?

Postoje linearni motori, ali je ipak većina elektromotora rotacionog tipa. Kao što samo ime kaže, u elektromotoru rotacionog tipa imamo obrtni deo koji se naziva rotor, dok se deo koji je nepokretan naziva stator.

Magnetsko polje je radijalno, a namotaji na rotoru su postavljeni aksijalno.

Podela elektromotora po naponu koji koriste ili po vrsti struje

Kada se radi o elektromotorima na naizmeničnu struju, oni mogu da budu trofazni i monofazni. Tu postoji još jedna podela na asinhroni motor i sinhroni motor. Asinhroni motor je najviše upotrebljavana naizmenična mašina. Odlikuje ga pouzdanost pri radu, jednostavnost konstrukcije i povoljna cena, tako da mu je primena široka svuda u industriji za najrazličitije tipove poslova.

Elektromotori na jednosmernu struju imaju komutator. Možemo spomenuti i:

Serijski motorParalelni motorMotor sa nezavisnom pobudomMotor sa permanentnim magnetimaSerijsko-paralelni motor

Šta su to univerzalni motori?

U pitanju je motor sa četkicama i komutatorom, a moguće je da radi na naizmenično ili jednosmerno napajanje. Često ćemo ga susresti u usisivačima, ali i u ručnom alatu kao što su brusilice, bušilice i dr.

Ono što je posebno zanimljivo kod univerzalnih motora to je da može da razvije prilično veliku snagu, zahvaljujući velikoj brzini rotacije. Ovo pravilo može da važi i za motore koji su malih gabarita.

Kako se dele elektromotori prema načinu rada?

Kao što vidimo iz celog teksta, postoji više načina da podelimo elektromotore, pa je ona izvršena i prema načinu na koji elektromotor radi.

Tu možemo da spomenemo tri vrste a to su:

LinearniObični rotacioniKoračni motor.

Koračni motor se drugačije naziva i stepper motor, i kod njega se rotor pokreće u uglovnim koracima koji su nekoliko stepeni. Upotrebljava se tamo gde je važno precizno pozicioniranje, i to je, npr, u štampačima. Za rad je neophodna kontrolna elektronika.

Linijski ili linearni motor ne rotira, već kako mu i naziv kaže, kreće se u liniji.

Najčešće ćemo susresti obične rotacione elektromotore.

*Za sve precizne informacije, predlažemo da kontaktirate firme koje se nalaze oglašene na ovoj stranici.

Iskustva i preporuke posetilaca

Mladen Todorovic
27.11.2018 09:54

Postoje linearni motori, ali je ipak većina elektromotora rotacionog tipa. Kao što samo ime kaže, u elektromotoru rotacionog tipa imamo obrtni deo koji se naziva rotor, dok se deo koji je nepokretan naziva stator.

Ostavite komentar
Ocenite firmu
    Ostavite komentar
    Ocenite tekst