Vaša firma se ne nalazi ovde?
Pomoći cemo Vam da vas uvek pronađu
Postavi pitanje svim firmama
iz kategorije Elektromotor
Pitaj firme
Kontakt podaci za vašu firmu

Elektromotor

Za sam početak ovog teksta, hajde da se upoznamo sa definicijom pojma elektromotor. U pitanju je električna mašina koja pretvara električnu energiju u mehaničku.

elektromotor

Generator je sprava koja radi obrnuti proces, odnosno mehaničku energiju pretvara u električnu.

Na kom principu radi elektromotor?

Na principu elektromagnetne indukcije radi najveći broj elektromotora. Međutim, imamo motore koji upotrebljavaju neke druge elektromehaničke fenomene a to su piezoelektrični efekat, kao i elektrostatička sila.

Mehanička sila predstavalja fundamentalni princip na kome se zasnivaju eletromotori. Ova sila deluje na provodnik, a on se nalazi u magnetskom polju. Kroz provodnik protiče električna struja.

Pravac ove sile je normalan na provodnik i magnetsko polje, a sve to je opisano Lorencovim zakonom.

Koje su vrste elektromotora?

Postoje linearni motori, ali je ipak većina elektromotora rotacionog tipa. Kao što samo ime kaže, u elektromotoru rotacionog tipa imamo obrtni deo koji se naziva rotor, dok se deo koji je nepokretan naziva stator.

koje su vrste elektromotora

Magnetsko polje je radijalno, a namotaji na rotoru su postavljeni aksijalno.

Podela elektromotora po naponu koji koriste ili po vrsti struje

Kada se radi o elektromotorima na naizmeničnu struju, oni mogu da budu trofazni i monofazni. Tu postoji još jedna podela na asinhroni motor i sinhroni motor. Asinhroni motor je najviše upotrebljavana naizmenična mašina. Odlikuje ga pouzdanost pri radu, jednostavnost konstrukcije i povoljna cena, tako da mu je primena široka svuda u industriji za najrazličitije tipove poslova.

Elektromotori na jednosmernu struju imaju komutator. Možemo spomenuti i:

  • Serijski motor
  • Paralelni motor
  • Motor sa nezavisnom pobudom
  • Motor sa permanentnim magnetima
  • Serijsko-paralelni motor

Šta su to univerzalni motori?

U pitanju je motor sa četkicama i komutatorom, a moguće je da radi na naizmenično ili jednosmerno napajanje. Često ćemo ga susresti u usisivačima, ali i u ručnom alatu kao što su brusilice, bušilice i dr.

Ono što je posebno zanimljivo kod univerzalnih motora to je da može da razvije prilično veliku snagu, zahvaljujući velikoj brzini rotacije. Ovo pravilo može da važi i za motore koji su malih gabarita.

Kako se dele elektromotori prema načinu rada?

Kao što vidimo iz  celog teksta, postoji više načina da podelimo elektromotore, pa je ona izvršena i prema načinu na koji elektromotor radi.

Tu možemo da spomenemo tri vrste a to su:

  • Linearni
  • Obični rotacioni
  • Koračni motor.

Koračni motor se drugačije naziva i stepper motor, i kod njega se rotor pokreće u uglovnim koracima koji su nekoliko stepeni. Upotrebljava se tamo gde je važno precizno pozicioniranje, i to je, npr, u štampačima. Za rad je neophodna kontrolna elektronika.

Linijski ili linearni motor ne rotira, već kako mu i naziv kaže, kreće se u liniji.

Najčešće ćemo susresti obične rotacione elektromotore.

*Za sve precizne informacije, predlažemo da kontaktirate firme koje se nalaze oglašene na ovoj stranici.

 

Iskustva i komentari posetilaca

Mladen Todorovic
Postoje linearni motori, ali je ipak većina elektromotora rotacionog tipa. Kao što samo ime kaže, u elektromotoru rotacionog tipa imamo obrtni deo koji se naziva rotor, dok se deo koji je nepokretan naziva stator.