Elaborat o uređenju gradilišta

0
Cena:
10.000 din.

Elaborat o uređenju gradilišta
Prijava gradilišta
Šema gradilišta
Prava i obaveze radnika
Investitori
Podizvodjači
Odgovorna lica
Lična zaštitna sredstva i oprema
Lekarski pregledi
Sredstva i oprema za rad
Ispitivanje opreme za rad
Prva pomoć
Protiv požarna zaštita
Mere bezbednosti
Opis radova
Rad na visini
Obuke za rad na visini
Unutrašnji transport
Obuka za rad sa specijalizovanim mašinama
Obuka radnika za bezbedan rad
Rad sa povećanim rizikom
Uputstva za bezbedan rad na gradilištu
Uputstva za rukovanje specijalizovanim mašinama

Kategorija: Bezbednost i zdravlje na radu Beograd
Podkategorija: Elaborat o uređenju gradilišta Beograd
Objavljeno: 05.10.2020.
Ažurirano: 29.08.2020.
# ID Oglasa: 048067