Izaberite neku od firmi koje nude uslugu izrade ELABORATA O UREĐENJU GRADILIŠTA

Beograd

Preving Live agencija za bezbednost i zdravlje na radu i zaštitu od požara

Vitanovačka 10
Voždovac

Preving Live agencija za bezbednost i zdravlje na radu i zaštitu od požara nalazi se na Voždovcu, ali posluje na teritoriji cele zemlje. Najveći deo aktivnosti odnosi se na rad sa pravnim licima i utvrđivanje potencijalnih rizika na radu za s...
Pročitaj više

Kasum - Bezbednost i zdravlje na radu

Milana Jovanovića 10. Žarkovo
Čukarica

„KASUM“ D.O.O nalazi se u Beogradu. Firma je specijalizovana za pružanje usluga iz oblasti Zaštite na radu kao i oblasti bezbednosti i zdravlja na radu....
Pročitaj više

U ovom tekstu saznajte sve o elaboratu o uređenju gradilišta, šta elaborat o uređenju gradilišta mora da sadrži, kako se izrađuje, kada se predaje, kao i sve druge informacije koje bi mogle da vas zanimaju i da budu od korisnosti.

Elaborati o uređenju gradilišta

Ovaj elaborat trebalo bi predati kada se počne sa radovima na određenom gradilištu, odnosno, kada ti radovi traju više od jedne sedmice. Elaborat o uređenju gradilišta predajete u inspektoratu rada upravnog okruga na teritoriji gde se nalazi objekat na kome se izvode radovi.

Elaborat je potrebno predati u dva primerka, a to bi značilo da u pisarnici inspekcije rada ostaje jedan taj primerak, dok drugi primerak koji se overava, zadržavate vi, kao dokaz da ste predali ovaj dokumenat.

Elaborat gradilišta

Interesantno je da je ovaj dokument, ma koliko da zvuči komplikovano, ipak jednostavan. Elaborat bi trebalo da sadrži u sebi sledeće elemente: Šematski prikaz gradilišta, a drugačije se to naziva šema gradilišta ili situacioni plan.

Kada se pravilno uradi ova šema, ona će sadržavati u sebi petnaest tačaka. Nekada se dešava da uslovi nisu savršeni, i tada se predaje takav situacioni plan sa onim podacima koje vi imate i sa kojima raspolažete.

Izrada elaborata o gradilištu

U elaboratu  mora biti prikazano koje su dužine strana građevinske parcele, visinske kote zemljišta, nivelacija, građevinske i regulacione linije, spratnost i položaj objekta;

Potrebno je navesti i susedne katastarske parcele, njihove brojeve, nazive ulica. Takođe, potrebno je navesti opremu za rad, njen položaj, ucrtane manevarske zone. Ovo se posebno odnosi na dizalice, recimo, i neophodno je da se šematski prikažu zaštitne ograde, zapreke i sve drugo što može da bude od značaja.

Elaborat o uređenju gradilišta mora da ima ucrtane pomoćne objekte i prostorije, koje služe da se zaposleni odmore ili smeste. Takođe, moraju se ucrtati prilazi koji su bezbedni. Elaborat mora imati trase saobraćajnih površina, lokacije za parkiranje; mora se prikazati gde se skladišti materijal, montažni elementi, kao i gotovi proizvodi i sve to sa ucrtanim zonama koje su bezbedne da se tuda može prići.

Sledeća bitna stavka je opis radova, i to treba da bude precizno, kao što je ponuda ili tender, odnosno, da se radovi opišu po etažnim celinama.

Još jedan važan element elaborata o uređenju gradilišta su i mere bezbednosti i zdravlje na radu. U ovom delu trebalo bi da budu navedene pet stavki i to su: mere bezbednosti koje su primenjene pri izvođenju radova, procena rizika, spisak radnih mesta koja imaju povećan rizik, spisak zaposlenih koji rade na takvim mestima i njihove lekarske izveštaje. Peti deo je izjava zaposlenih na gradilištu, i tu se potpisuju svi zaposleni da su upoznati sa svim detaljima vezanim za to gradilište i uslove rada na njemu.

Elaborat o uređenju gradilišta cena

Cene su različite i zavise od više faktora, ali radi vaše orijentacije, reći ćemo da je neki prosek oko 15 000 - 20 000 dinara, mada je najbolje da se o svemu tome lično raspitate.

*Za sve precizne informacije predlažemo da kontaktirate oglašivače koji se nalaze na stranici koju upravo čitate.

Ostavite komentar
Ocenite stranu