Praćenje mobilnog telefona - Alfa Sistem Plus, Spytech