Vaša firma se ne nalazi ovde?
Zakupite neki od paketa - isplatiće Vam se
Postavi pitanje svim firmama
iz kategorije Detekcija gasa
Pitaj firme
Kontakt podaci za vašu firmu

Detekcija gasa

Gas se koristi u svakodnevnom životu, međutim, uvek bi trebalo voditi računa o sprečavanju nekontrolisanog mešanja zapaljivih i eksplozivnih gasova, kao i otrovnih gasova sa vazduhom. Ovakva situacija bi predstavljala veliku opasnost za ljude i imovinu, pa se upravo iz tog razloga sve više koriste sistemi za detekciju otrovnih i eksplozivnih gasova.

detekcija gasa

 

Gasni detektori

Gasni detektori svoju sve veću primenu nalaze u javnim garažama, industriji ali i u domaćinstvima. Prostor može biti različite namene, i od toga zavisi u kakvoj će izradi biti oprema i detektori.

Verovatno vas zanima koji se sve gasovi mogu detektovati? U pitanju su otrovni gasovi u koje ubrajamo amonijak, ugljen monoksid, ugljen dioksid, hlor, hlorovodonična kiselina, azot monoksid, sumpor vodonik, sumpor IV oksid...

U drugu grupu spadaju eksplozivno zapaljivi gasovi. To su prirodni gas metan, izopropil alkohol, vodonik, propan butan, oktansko gorivo, acetilen, heksan, etilen, amonijak, etilen oksid, toluen, pentan, metanol, etanol, butanon.

Gasni senzori

Kao što kaže stara narodna izreka – bolje sprečiti nego lečiti, tako je i vaša dobra odluka da ugradite opremu koja se koristi za detekciju gasa. Šta će se tačno koristiti u konkretnom slučaju, najviše zavisi od namene i veličine objekta.

detekcija gasa cena

 

U tom smislu možemo razlikovati adresabilne sisteme i kolektivne sisteme koji se koriste za dojavu i detekciju eksplozivnih i otrovnih gasova.

U daljem tekstu ćemo se pozabaviti glavnim karakteristikama ova dva sistema.

Kada je reč o adresabilnom sistemu koji detektuje gas, to je zapravo nasavremenija i najbolja zaštita za objekte različitih veličina. Ove sisteme karakteriše izuzetna preciznost i velika fleksibilnost kada je reč o detektovanju opasnih gasova.

Primera radi, moguće je konstantno pratiti porast koncentracije određenog gasa, nakon čega se određenim obaveštavanjem, koje može biti svetlosno i zvučno, šalju informacije da se radi o nedozvoljenoj koncentraciji gasa.

Posle toga se vrši analiza tih podataka, pa centrala šalje signal automatici za sisteme odimljavanja i protivpožarnih klapni. Zahvaljujući ovakvim sistemima, možete da budete sasvim mirni, jer imate sigurnu zaštitu postojeće imovine i prisutnih ljudi u određenom objektu.

Kao što smo naveli, drugi sistem za detekciju gasa je takozvani kolektivni, a to znači da je to sjajno rešenje za objekte manjih kvadratura. Njihov kvalitet je proveren, a često ćemo ih naći u upotrebi u poslovnim i stambenim objektima kao i u manjim javnim garažama.

U početku našeg teksta, napomenuli smo da se sistemi gasne detekcije sve češće koriste i u stambenim objektima, to jest, u domaćinstvima. Razlog je što postoji potreba da se izvrši detekcija i obavi dojava da su prisutni razni tipovi gasova.

Zanimljivo je naglasiti da detektori mogu da funkcionišu odvojeno za svaku prostoriju, ali isto tako može da se projektuje sistem koji će funkcionisati u celom objektu.

Ljudi obično žele da se gasni sistemi postave u kuhinje, garaže, kotlarnice...

Detekcija gasa – cena:

Ukoliko želite da u svoj poslovni ili stambeni objekat ugradite gasne detektore, i hoćete da znate koliko bi to tačno koštalo, najbolje je da se direktno obratite odabranoj firmi, pošto na cenu utiče veličina objekta, koji sistem detekcije će biti korišten i slično.

*Za sve precizne informacije, predlažemo da kontakirate firme koje su oglašene ispod našeg teksta.