Kondilomi

0

Kondilomi

Kondilomi su vrsta promena na koži koja najčešće nastaje u genitalnoj regiji. Glavni uzročnik ove pojave je humani papiloma virus. Kod nas je registrovano oko 150 različitih tipova humanog papiloma virusa. HPV tipovi se razlikuju u odnosu na brzinu razvoja, izgled promene, mesta nastanka promene, malignog potencijala i stepena agresivnosti.

Maligni potencijal HPV virusa se razlikuje. Pa tako, imamo grupu visokorizičnih, srednje rizičnih i nisko rizičnih virusa. Utvrđivanje tipa HPV virusa kod zaražene osobe se utvrđuje HPV tipizacijom.

Kondilomi zahtevaju brzu reakciju, stoga ih je potrebno što pre ukloniti. Period njihovog nastanka, tj. ispoljavanja, može trajati nekoliko nedelja do nekoliko godina. Nastanak kondiloma je u direktnoj vezi sa imunim sistemom zaražene osobe. Neko može nositi virus u sebi i provesti godine bez nastanka simptoma infekcije.

Kondilomi se moraju odstraniti odmah po uočavanju njihovog nastanka. Ukoliko se ne uklone, vremenom mogu rasti, razvijati se i širiti.

Nažalost, borba sa HPV virusom se i dalje svodi na uklanjanje simptoma infekcije – kondiloma.

Još uvek ne postoji lek koji trajno može uništiti i otkloniti virus iz tela. Kondilomi se odstranjuju primenom različitih metoda. U okviru ordinacije Beoderma možete odstraniti kondilome putem kriohirurgije, elektrohirurgije, laserskim putem ili hirurškom ekscizijom.

Kategorija: Dermatoloske ordinacije Beograd
Podkategorija: Dermatologija Beograd
Objavljeno: 05.10.2020.
Ažurirano: 18.07.2020.
# ID Oglasa: 018176
Website: www.beoderma.com