Vaša firma se ne nalazi ovde?
Zakupite neki od paketa - isplatiće Vam se
Postavi pitanje svim firmama
iz kategorije Davanje injekcije
Pitaj firme
Kontakt podaci za vašu firmu

Davanje injekcije

Svakome od nas se barem jednom u životu dogodilo da nam lekar prepiše da primamo injekcije. To se ponekad dešava zbog toga što je zdravstveni problem koji imamo ozbiljniji, tako da lekovi koji se uzimaju oralno ne bi adekvatno pomogli, a takođe, aplikacija injekcija može da bude od vitalnog značaja za zdravlje i čak i za sam život osobe.

davanje injekcije

 

Davanje injekcija

Ovo je jedan siguran, brz i pouzdan način da primimo lek, i to su neretko hitni slučajevi. Međutim, u životu se događa da pacijenti, zbog prirode bolesti, ne mogu sami da odu i da prime injekciju, već se to mora obaviti u njihovom domu.

Dati injkekciju, u stvari znači, ubrizgati lekove koji se nalaze u tečnom stanju, i to uz pomoć pribora koji je sterilan. Osnovni pribor čine igla i špric.

Intramuskularno davanje injekcija

Intramuskularno bi u prevodu značilo davanje injkecije u mišić. Pre nego što će aplicirati injekciju, medicinska sestra najpre dezinfikuje to mesto uz pomoć medicinskog alkohola. Odmah nakon što se ubrizgaju lekovi u tečnom stanju, oni se resorbuju u krvotok pacijenta.

Vrste injekcija se razlikuju prema mestu davanja, odnosno, ubrizgavanja. Važno je napomenuti, da injekcije sme da aplicira samo stručno medicinsko osoblje.

Davanje injekcija u debelo meso

Igla za davanje injekcija se ne sme uhvatiti za metalni deo, jer ako bi se to učinilo, ta igla više ne bi bila sterilna i mogla bi se samo baciti u smeće. Dakle, igla se uhvati za plastični deo, a ampule koje imaju na svom vratu iscrtanu liniju otvaraju se samo rukom, i ne koriste se testerice za tu namenu.

davanje injekcije cena

 

Nakon što sestra ubrizga rastvor u špric, pogledaće da li ima balončića, a to je zapravo vazduh. On se razbija tako što se kucka u špric na onom mestu gde je balončić. Igla mora ući u gluteus pod uglom od devedeset stepeni.

Davanje injekcija u stomak

Tokom života, svi smo primali injekcije, ali je malo ko od nas davao injekciju, osim kad je reč o dijabetičarima.

Davanje injekcija u stomak smatra se ubrizgavanjem lekova u masno tkivo, a ne u mišić, kao što je slučaj sa gluteusom, ili sa spoljašnjom stranom butine. Mesto aplikacije treba često menjati, kako vas ne bi zaboleo mišić.

Davanje injekcija u gluteus

Potreban pribor za davanje injekcije u gluteus je: rukavice, sterilan pribor, špric i igla, testerice za otvaranje ampula, sredstva za dezinfekciju pribora i kože, vata ili gaza, kantica za oštri otpad, posuda za odlaganje pribora koji je upotrebljen.

Radna površina na kojoj se vrši aplikacija injekcije mora da bude dezinfikovana.

Davanje injekcija cena:

Za pacijente koji su nepokretni ili nisu u mogućnosti da dođu do medicinske ustanove, iz bilo kojih razloga, medicinska sestra će doći do njihove kuće i obaviti apliciranje injekcije. Cena je u proseku oko 500 dinara.

*Cene su prikazane orijentaciono, za sve precizne informacije, predlažemo da kontaktirate oglašivače na ovoj stranici.