Cenovnik - Čistoća i Sjaj D&I

CENOVNIK
1. Čišćenje stanova, 4 puta mesečno
2.000 din po stanu
2. Čišćenje stanova, 8 puta mesečno
3.000 din po stanu