Advokat Verica Tojić zapošljava tim dinamičnih, ambicioznih i inovativnih stručnjaka. Naša advokatska kancelarija koja teži uspostavljanju dugoročne saradnje sa klijentima na principima međusobnog poverenja i poštovanja što nas svakako čin...
Pročitaj više

Advokat Radina Rajaković pruža usluge zastupanja domaćih i stranih pravnih i fizičkih lica pred svim sudovima i organima uprave u građanskim predmetima, privrednim sporovima, upravnim sporovima, u postupcima izvršenja i svim drugim vrstama...
Pročitaj više

Advokatska kancelarija Radovan Tutulugdžija iz Sremske MItrovice pruža svojim klijentima usluge zastupanja i odbrane u svim krivičnim postupcima, pred svim sudovima, odbranu u svim prekršajnim postupcima i odbranu u privrednim prestupima, ...
Pročitaj više

Advokat Vesna Laketić iz Sremske Mitrovice vrši zastupanje domaćih i stranih pravnih i fizičkih lica pred svim sudovima i organima uprave u građanskim predmetima, privrednim sporovima, upravnim sporovima, u postupcima izvršenja i svim drug...
Pročitaj više

Advokat Gorana Ratkelić je već duži niz godina prisutna u ovoj delatnosti kao kancelarija sa praksom u oblasti prava ljudskih prava, korporativnog prava, privrednog, krivičnog, građanskog, poreskog i upravnog prava. valjujući stručnosti i ...
Pročitaj više

Advokat Ljubica Stojčić Ragaj iz Sremske Mitrovice pruža širok spektar pravnih usluga iz različitih grana prava, koje karakteriše: stručnost, profesionalnost i efikasnost. U svom radu rukovodimo se najvišim etičkim i pravnim standardima. I...
Pročitaj više

Advokat Nikola Glavašević iz Sremske Mitrovice je pouzdan partner svojim klijentima za sve oblasti, od privrednog, preko krivičnog do porodičnog prava. Poslu pristupamo sa visokom dozom profesionalnosti i odgovornosti poštujući, u isto vre...
Pročitaj više

Advokatska kancelarija Bojana Kosanović Zrilić je posvećena vrednostima poštovanja odnosa klijent-advokat, timskom radu i stalnom unapređenju znanja i veština. Pravo je veoma dinamična oblast, zbog čega se trudimo da pratimo sva dešavanja ...
Pročitaj više

Advokatska kancelarija Milan Janković iz Sremske Mitrovice ima za cilj pružanje najšireg spektra advokatskih usluga. aša advokatska kancelarija pruža usluge regionalnim i domaćim kompanijama, finansijskim institucijama, malim i srednjim dr...
Pročitaj više

Advokatska kancelarija Ljubica Silić iz Sremske Mitrovice se bavi zastupanjem domaćih i stranih pravnih i fizičkih lica pred sudovima i organima uprave u građanskim predmetima, privrednim sporovima i odbranama u krivičnom postupku, kao i ...
Pročitaj više

Povratak na stranicu čija je osnovna delatnost
Biznis Advokatske kancelarije